Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Правила проведения соревнований
(1 чел.) (1) гость
Спортивная жизнь.
 • Страница:
 • 1
 • 2

ТЕМА: Правила проведения соревнований

Правила проведения соревнований 21.09.2011 21:40 #68

 • RodMan
 • Вне сайта
 • Захожу иногда
 • Мартыненко Евгений
 • Постов: 95
 • Репутация: 10
Правила проведення змагань
з риболовного спорту
Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для різних видів спортивної ловлі риби.

Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. Загальні положення
1.1. Змагання з pиболовного споpту пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня, пропаганди і популяризації риболовного спорту.

1.2. Ці правила регламентують змагання із таких видів риболовного спорту:

ловля риби поплавковою вудкою;
ловля риби з льоду на мормишку;
ловля риби спінінгом з берега та з човна;
ловля риби фідером;
ловля коропа.

1.3. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисто-командні та особисті. В особисто-командних змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена і команди в цілому, в особистих змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена.

1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості) поділяються за такими рівнями:

міжнародні;
всеукраїнські;
обласні, м. Києва, Автономної Республіки Крим, м. Севастополя;
міські, районні;
в первинних колективах.

1.5. Офіційні змагання з риболовного спорту проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.6. Чемпіонати та Кубки України проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії «чоловіки». В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки.

1.7. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

2. Організаційні питання
2.1. Положення про змагання

2.1.1. Положення про змагання розробляється та затверджується організацією, яка пpоводить змагання. Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни.

2.1.2. Положення повинне містити такі розділи:

мета та завдання;
керівництво змаганнями;
термін та місце проведення змагань;
учасники змагання;
визначення результатів;
нагородження переможців;
витрати;
заявки.

2.1.3. Положення повинно бути надіслане учасникам змагань в терміни:

змагання в первинних колективах та районні змагання — не пізніше, ніж за 1 місяць до початку;
чемпіонати міста та області — не пізніше, ніж за 2 місяці до початку;
всеукраїнські та міжнародні змагання — не пізніше ніж за 3 місяці до початку.

2.1.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться організаторами змагань, пpо що сповіщаються учасники змагань.

2.2. Заявка на участь у змаганнях

2.2.1. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:

пpізвище та ім’я (повністю);
pік наpодження;
споpтивний pозpяд;
вміння плавати (тільки у разі ловлі pиби з човна);
віза лікаpя пpо допуск до змагань.

2.2.2. В заявці вказуються пpізвище та ім’я пpедставника (тpенеpа), капітана команди, а також запасного учасника. Заявка підписується кеpівником оpганізації та засвідчується печаткою.

2.2.3. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку зі складом команди.

2.3. Мандатна комісія

2.3.1. Мандатна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. Функції мандатної комісії можуть бути доручені Головній суддівській колегії змагань.

2.3.2. Мандатна комісія перевіряє дані та повноту інформації про учасників змагань та дотримання учасниками вимог Положення про змагання і дає висновок про допуск спортсменів, тренерів та представників команд до участі в змаганнях. Свій висновок мандатна комісія засвідчує протоколом.

2.4. Обов’язки організації, яка проводить змагання

2.4.1. Організація, що проводить змагання, зобов’язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам.

2.4.2. Організація, що проводить змагання:

вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії;
призначає мандатну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;
забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;
забезпечує спортсменів стартовими номерами;
після закінчення змагань видає кожній команді або висилає поштою таблицю технічних результатів змагань.

3. Учасники змагань
3.1. Спортсмени

3.1.1. До участі у змаганнях будь-яких рівнів допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.

3.1.2. До участі в Чемпіонатах та Кубках України допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу. Склад команд на змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

3.1.3. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного за заявою представника (капітана) команди до початку жеребкування кожного туру. Знятий із змагання спортсмен запасним спортсменом не заміняється.

3.1.4. Спортсмен на змаганні зобов’язаний виступати в спортивній формі, мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію

3.1.5. Учасник зобов’язаний знати і додержуватися цих Правил, Положення про змагання, під час змагання не шуміти і не заважати іншим учасникам, своєчасно з’явитися на старт і фініш.

3.1.6. Спортсмен, який виловив рибу виду або розміру, забороненого відповідними правилами, зобов’язаний негайно випустити її у водойму. Така риба не заліковується.

3.1.7. Учасники змагання з ловлі риби спінінгом із човнів повинні вміти плавати, що підтверджується в заявці.

3.1.8. Спортсмен не може втручатися в роботу судів. Всі довідки з питань проведення змагань і щодо результатів він повинен одержувати через представника або тренера (капітана) команди.

3.1.9. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання, спортсмен може бути підданий санкціям.

3.2. Представники, капітани та тренери

3.2.1. Представник повинний знати та додержуватись цих Правил і Положення про змагання.

3.2.2. Представник, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.

3.2.3. Представник не може втручатися в роботу суддівської колегії. Всі необхідні довідки він одержує від головного судді.

3.2.4. Представник зобов’язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, де розглядаються питання, пов’язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів.

3.2.5. Представник подає письмову заяву про зміни в команді, а також протести з приводу проведення змагань і суддівства.

3.2.6. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в нейтральній зоні сектора з дозволу судді-контролера. При ловлі риби зимовою вудкою на мормишку тренеру дозволяється з дозволу старшого судді (судді-контролера) зони підкликати свого спортсмена до межі зони. Перетинати межу зони не дозволяється обом.

3.2.7. Представники і тренери команд, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Головної суддівської колегії попереджуються або відстороняються від участі в змаганні.

3.2.8. При відсутності тренера (представника) їх обов’язки виконує капітан команди.

4. Суддівська коллегія
4.1. Призначення та склад

4.1.1. Суддівська колегія призначаються та затверджуються, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія, старші судді в зонах, судді-секретарі і судді-контролери в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.

4.1.2. До складу Головної суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.

4.1.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.

4.2. Обов’язки членів суддівської колегії

4.2.1. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов’язки серед судів, призначає мандатну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.

4.2.2. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання Головної суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з представниками команд.

4.2.3. Головний суддя зобов’язаний:

перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів;
припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;
розглянути допущені учасниками порушення Правил змагань і протести, що надходять, і разом із головною суддівською колегією прийняти рішення;
після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання.

4.2.4. Головний суддя має право:

перенести початок змагань при необхідності;
відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови;
проводити переміщення суддів у ході змагань;
усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов’язків;
відмінити рішення судді, якщо воно помилкове.

4.2.5. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідного до повноважень головного судді.

4.2.6. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації.

4.2.7. Судді-секретарі працюють під керівництвом головного секретаря і беруть участь в оформленні документації.

4.2.8. Старший суддя в зоні перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань. Після закінчення туру старший суддя повідомляє Головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.

4.2.9. Старший суддя бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони на місці або приймають його в спортсменів і пред’являють разом із протоколом на зважування.

4.2.10. Судді-контролери працюють під керівництвом старших судів зони. Контролюють дотримання Правил і Положення про змагання закріплених за ними спортсменами. Про порушення попереджують спортсмена і повідомляють старшому судді зони.

4.2.11. Судді-контролери беруть участь у зважуванні улову спортсменів на місці або приймають улов у спортсмена, здають його старшому судді зони і беруть участь у зважуванні і визначенні результатів у зоні.

4.2.12. При проведенні змагань по спінінгу з човнів, старші судді і судді-контролери також знаходяться в човнах і контролюють хід змагань. При пересуванні вони не повинні створювати перешкод спортсменам. Човни суддів позначаються спеціальними знаками (прапорцями) і споряджуються рятувальними засобами. Суддя на змаганнях по спінінгу з човнів повинний уміти плавати, що повинно бути підтверджене його підписом у списку суддівської колегії.

5. Правила проведення змагань
5.1. Загальні положення

5.1.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач, трансформаторів, а також проводити змагання під час грози.

5.1.2. На змаганнях повинні подаватися такі звукові або світлові сигнали:

попереджувальні — за п’ять хвилин до старту та фінішу;
старт та фініш;

5.1.3. Після сигналу, який сповіщає про закінчення змагань зараховується риба, яка знаходиться не в воді.
Спортсмени залишаються на місці ловлі (в секторі, біля лунки) до прибуття судді-контролера. Підходити спортсменам один до одного до закінчення збору улову або зважування в секторах не дозволяється.

5.1.4. На змаганнях, що проводяться по зонній системі, після останнього сигналу, за рішенням суддівської колегії, улов зважується на місці змагань, або спортсмени здають його старшому судді зони.

5.1.5. Під час ловлі вудлище повинно знаходитися в руці, за винятком ловлі риби фідером та ловлі коропа. Якщо спортсмен кладе снасть, вона повинна бути вийнята з води повністю, за винятком моменту закидання прикормки при ловлі риби поплавковою вудкою. Вершинка вудлища під час ловлі може знаходитися в повітрі або у воді.

5.1.6. Спортсмени не мають права приймати від спортсменів та інших осіб практичну поміч у підготуванні місця змагань, снастей, насадки і прикормки, виведенні риби та надавати допомогу іншим спортсменам.

5.1.7. Після сигналу про заняття сектору або зони спортсмен може тимчасово покинути їх із дозволу судді. Питна вода та їжа може бути передані спортсмену тільки через суддю.

5.1.8. Під час змагань спортсмени зобов’язані зберігати рибу таким чином, щоб вона залишалася живою на момент зважування (за винятком змагань з лову риби на мормишку).

5.1.9. До заліку приймається вся виловлена риба. Заліковується риба і тоді, коли вона випадково виловлена не за рот. Навмисне багріння риби забороняється. У разі наявності обмежень щодо видів та розміру риби, яка дозволена для ловлі відповідними правилами, інформація про це має бути повідомлена спортсменам перед змаганням.

5.1.10. За винятком змагань з лову риби на мормишку, риба, яка виловлена під час тренувань та змагань, випускається у водойму.

5.1.11. На всіх змаганнях учасникам забороняється користуватися електронними засобами для виявлення риби і виміру глибини, мотобурами для свердління лунок, а спортсменам і засобами радіозв’язку.

5.1.12. При проведенні міжнародних та всеукраїнських змагань, напередодні дня змагань, проводиться тренування спортсменів тривалістю не менше 3 годин.

На змаганнях з зимової ловлі риби на мормишку тренування проводиться поза місцями змагань, в умовах, що дозволяють виявити всі особливості даної водойми.

На змаганнях при ловлі риби спінінгом тренування дозволяється проводити в місцях змагань.

На змаганнях з ловлі риби літньою поплавковою вудкою при проведенні двох турів на різних ділянках, тренування проводиться на тій же водоймі, але на ділянці, що не входить у зони змагань.

При проведенні двох турів змагання з ловлі риби поплавковою вудкою на одній ділянці водойми, тренування проводиться на цій же ділянці. В цьому випадку тренування обов’язкове для всіх команд у повному складі.

На тренуваннях повинні бути присутні представники суддівської колегії.

5.1.13. Зони, сектори і човни розподіляються серед спортсменів шляхом жеребкування. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену з кожної команди. Жеребкування проводиться перед початком змагання за участю представників або капітанів команд.

5.1.14. При проведенні змагань з ловлі літньою поплавковою вудкою на річках або каналах сектор № 1 повинний завжди знаходитись нижче за течією, на широких водоймах (озерах, ставках) сектор № 1 повинний знаходитись зліва, якщо дивитися з берега на водойму, а розміщення секторів, відповідно, проводиться зліва на право.

5.1.15. Через несприятливі погодні умови змагання можуть бути припинені або скасовані.

Якщо погодні умови дозволяють продовжити змагання в рамках розпорядку дня, змагання можуть бути відновлені, або скорочені по тривалості. У випадку початку грози змагання негайно припиняються.

Якщо погодні умови не поліпшуються, або розпорядок дня не дозволяє продовжити змагання, то тур вважається чинним, якщо його тривалість склала не менше однієї години.

5.1.16. Після закінченні змагань спортсмени повинні прибрати в секторі (зоні) все сміття.

5.2. Тривалість змагань та склад команд

5.2.1. Тривалість офіційних всеукраїнських змагань (чемпіонати та кубки України) становить:

ловля риби поплавковою вудкою — 2 тури тривалістю по 3 години кожний;
ловля риби з льоду на мормишку — 2 тури тривалістю по 3 години кожний. У разі проведення змагань протягом одного дня, тривалість кожного туру може складати 2,5 години;
ловля риби спінінгом з берега — 2 тури тривалістю по 3 години кожний;
ловля риби спінінгом з човна — 2 тури тривалістю по 4 години кожний;
ловля риби фідером — 2 тури тривалістю 5 години
ловля коропа — 1 тур тривалістю 72 години.

За винятком ловлі коропа, змагання можуть проводитись протягом одного або двох днів, що визначається Положенням про змагання. Тривалість та кількість турів у випадку всіх інших змагань визначається Положенням про змагання.

5.2.2. Склад команд на офіційних всеукраїнських змаганнях (чемпіонати та кубки України) повинен бути:

ловля риби поплавковою вудкою — 4 спортсмени;
ловля риби з льоду на мормишку — 4 спортсмени;
ловля риби спінінгом з берега — 3 спортсмени;
ловля риби спінінгом з човна 2 спортсмени;
ловля риби фідером — 2 спортсмени;
ловля коропа — 2 спортсмени.

Кількість спортсменів в команді у випадку всіх інших змагань визначається Положенням про змагання.

5.3. Правила проведення змагань з ловлі риби поплавковою вудкою

5.3.1. Змагання з ловлі риби поплавковою вудкою проводяться з берега на ріках, каналах, озерах або інших водоймах. Ділянка водойми, відведена для змагань, повинна бути, по можливості, прямою і мати однакові умови щодо глибини, рельєфу дна, рослинності, підходу до місця ловлі і т.ін. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути не менше 1,5 метра на віддалі, доступній сучасним спортивним снастям.

5.3.2. Ділянка водойми поділяється на 4 зони (або інше — за кількістю спортсменів у команді), які позначаються в протоколах та інформаційних табличках буквами, А, В, С, D. Кожна зона поділяється на сектори, кількість яких дорівнює кількості команд, які беруть участь у змаганні. Ширина секторів повинна бути не менше 10 метрів. Місця спортсменів повинні бути відділені від місць розміщення глядачів, для чого споруджуються перегородки або натягується стрічкове огородження на віддалі не менше 10 метрів від берега. Таким же чином між спортсменами і глядачами відгороджується прохід для офіційних осіб, які беруть участь у проведенні змагань. Лише тренер команди має право входити в сектор спортсмена своєї команди; він повинний мати нагрудний знак, що засвідчує його посаду.

5.3.3. Максимальна довжина вудки не повинна перевищувати 13 метрів. Вудка може бути оснащена котушками будь-якої конструкції. Спортсмени можуть підготувати будь-яку кількість вудок, але одночасно ловити на одну.

5.3.4. Оснастка для ловлі повинна обов’язково мати поплавець. Дозволяється застосовувати лише одинарні гачки. Перевантаження поплавця забороняється (вага оснастки нижче поплавця не повинна перевищувати його вантажопідйомності).

5.3.5. Забороняється:

ловля на донку,
із важком, що лежить на дні із застосуванням поплавця або без нього;
із спливаючим поплавцем або з підводною частиною оснастки, яка вільно плаває;
на блешню, штучні мушки;
принади, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб;
навмисне багріння риби.

5.3.6. Саж повинний мати мінімальний діаметр 50 см і мінімальну довжину 2 метра. Під час змагань він повинний бути максимально занурений у воду, використання інших засобів для збереження улову забороняється. Спортсмен, який пред’являє до зважування покалічену рибу, піддається санкціям.

5.3.7. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, максимальні розміри яких становлять 1×1 метр, ящиками або стільцями. Вони повинні розташовуватися поза водою або частково у воді в разі потреби (із дозволу організаторів). Поруч з основною платформою, можуть бути встановлені додаткові платформи, призначені для допоміжного устаткування і матеріалів.

5.3.8. Учасникам змагань дається 120 хвилин на підготовку. З моменту прибуття на місце змагань, спортсмени повинні скласти снасті та оснащення у своїх секторах, але до сигналу не мають права залишатися в цих секторах (це також стосується осіб, що допомагають при транспортуванні снастей). Будь-яка підготовка снастей та іншого оснащення забороняються до сигналу, що дозволяє спортсменам вхід у сектор. Під час підготовки спортсмени не мають права одержувати ніякої допомоги.

5.3.9. Прикормка та насадка повинні бути природного походження. Дозволяється використання атрактантів та фарбуючих речовин. Забороняються прикормки, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб. Кількість прикормки і насадки може бути обмежено організаторами змагання. У цьому випадку вони повинні бути піддані контролю членами суддівської колегії. Максимальна кількість прикормки на один тур — не більше 17 літрів вологої суміші.

5.3.10. Дозволяється прикормлювання лише за допомогою однієї руки або за допомогою портативної рогатки, яку можна тримати обома руками, а також за допомогою чашки. Прикормка має бути сформована і закинута без яких-небудь пакувальних пристосувань або матеріалів (чохли, годівниці і т.ін.).

5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води. По закінченні тренування і турів змагань викидати у водойму залишки прикормки забороняється.

5.3.12. Підсакою можуть користуватися лише самі спортсмени.

5.3.13. Спортсменам не дозволяється приймати допомогу від будь-кого, лише капітан (тренер) має право входити в сектор спортсмена своєї команди. При цьому він може давати спортсмену тільки усні вказівки.

5.3.14. Учасники можуть використовувати виділений їм сектор за своїм розсудом, але їм не дозволяється входити або займати нейтральні зони. У своєму секторі спортсмени повинні пересуватися спокійно і без зайвого шуму. Забороняється кидати прикормку в праву і ліву нейтральні зони.

5.3.15. Вхід в сектор спортсмен здійснює після першого сигналу. Після нього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей, вимірювати глибину, готувати прикормку, встановлювати саж у воду та інше. Формовані кулі прикормки, готуються спортсменами тільки після входу в сектор. Для підготовки дається 120 хвилин.

5.3.16. Після подачі другого сигналу, за 5 хвилин до старту, спортсмени можуть починати прикормлення риби великою кількість прикормки.

5.3.17. Третій сигнал означає початок змагань, під час яких спортсмени можуть використовувати лише невеликі кількості прикормки, яку можна затиснути в кулаці однієї руки, без використання будь-якого упора (відро, підставка і т.ін.).

5.3.18. Четвертий сигнал попереджує спортсменів про те, що до закінчення туру залишилося 5 хвилин. П’ятий сигнал повідомляє про закінчення туру.

5.4. Правила проведення змагань з ловлі риби спінінгом з берега та човна

5.4.1. Змагання проводяться на прісноводних водоймах: великих і малих ріках, каналах, озерах і водоймищах. Глибина в місці змагань не повинна бути менше 1,50 метра. Ширина водойми не повинна бути менше 25 метрів.

5.4.2. Для змагань обирається ділянка водойми з максимально однаковими умовами у відношенні рельєфу дна, глибини і рослинності, яка розбивається на зони за кількістю спортсменів у команді (3 зони). Місце розташування зон визначається головною суддівською колегією, яка проводить змагання, із врахуванням особливостей водойми. Місце змагань не повинно містити ніякої небезпеки для спортсменів і глядачів.

5.4.3. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену від кожної команди. Кожна зона поділяється на сектори, кількість яких має бути в два рази більшою за кількість спортсменів у зоні. При цьому довжина сектору по береговій смузі повинна бути не менше 10 метрів.

5.4.4. Зоны позначаються трафаретами з буквами, А, В, С, а їх межі — прапорцями. Ширина нейтральної смуги між зонами — не менше 5 м. Розміри трафаретів і прапорців довільні, при цьому вони повинні бути чітко видимими для спортсменів та глядачів. Зона змагань з усіх боків повинна бути відділена від глядачів нейтральною смугою шириною не менше 5 м.

5.4.5. Капітан команди має право знаходитися в нейтральній зоні і з дозволу старшого судді зони підкликати спортсмена своєї команди до межі зони, при цьому він може давати спортсмену тільки усні вказівки. Перетинати межу зони не дозволяється обом. Капітан повинний мати нагрудний знак, що засвідчує його посаду.

5.4.6. Під час жеребкування проводиться розіграш непарних секторів в кожній зоні.

5.4.7. Снасті для змагання (вудлища, котушки, жилки, штучні принади) дозволяються будь-які. Дозволяється мати при собі необмежену кількість запасних снастей.

5.4.8. Забороняється:

застосовувати снасточки із живих і мертвих рибок;
оснащувати важки гачками;
використовувати дві і більше приманок, оснащених гачками («тандеми»);
ловити рибу поза межею виділеної для змагань зони або ділянки водойми;
застосовувати прямовисне блешніння;
застосовувати мотори і буксирування човнів;
ловити рибу доріжкою;
виходити на берег без дозволу судді;
при ловлі з берега — заходити у воду.

5.4.9. Спортсмени не повинні заважати один одному та додержуватись правил безпеки при ловлі. Під час ловлі спортсмену дозволяється переміщуватись в межах зони, при цьому віддаль між спортсменами повинна бути не менше 5 метрів. Ловити і виводити рибу дозволяється тільки з берега, не заходячи у воду.

5.4.10. Учасники можуть мати із собою необмежену кількість спінінгів. Забороняється використовувати одночасно для ловлі більше одного спінінга. Спінінгом, що використовується вважається такий, приманка якого знаходиться у воді. При переході в інший сектор, спортсмен зобов’язаний забрати із собою всі запасні спінінги.

5.4.11. Після першого сигналу спортсмен займає місце у секторі відповідно до результатів жеребкування. Після нього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей. Для підготовки дається 20 хвилин.

5.4.12. Другий сигнал означає початок змагань. Спортсмен має право ловити рибу у своєму або будь-якому вільному секторі без обмеження часу. При цьому вільним сектором вважається такий, в якому відсутній будь-який спортсмен. Заборонено робити закидання приманки в суміжні сектори.

5.4.13. Третій сигнал сповіщає про закінчення змагань. Після закінчення змагань спортсмени повинні залишатися у своїх секторах до приходу суддів, які проводять зважування риби.

5.4.14. Дозволяється проводити змагання без поділу зон на сектори. При цьому довжина зони по береговій смузі повинна бути не менше 20 метрів на кожного спортсмена. На ріках і каналах шириною 50 і більше метрів зони можуть бути розбиті з обох берегів. Нейтральна смуга між зонами повинна бути не менше 10 метрів.

5.4.15. Після першого сигналу спортсмени займають місце у зоні довільно, але не ближче 5 метрів один від одного. Після цього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей. Для підготовки дається 20 хвилин.

5.4.16. Дозволяється проведення змагань з човнів, які оснащені необхідними рятувальними засобами. Кожному спортсмену і судді виділяється окремий човен.

5.4.17. Відведена для ловлі ділянка водойми на зони і сектори не розбивається, але вона повинна бути обмежена добре видимими з човнів орієнтирами. Площа відведеної ділянки водойми не повинна бути менше 10000 кв.м. на одного спортсмена. Кожний тур може проводитися на різних водоймах, що визначається Положенням про змагання.

5.4.18. Спортсмени можуть знаходитися в межах установленої ділянки водойми в будь-якому місці та змінювати місце ловлі, проте знаходитися один від одного повинні на віддалі не менше 50 метрів.

5.4.19. За 5 хвилин до початку змагань учасники відходять на човнах від берега, по можливості вишиковуються в одну лінію і зупиняються. Прямування до місць ловлі та ловля риби починається по команді «Старт». Інший порядок старту може бути визначений в Положенні про змагання.

5.4.20. Місце і час фінішу, з врахуванням додаткового часу на шлях проходження до місця ловлі та назад, установлюється суддівською колегією і об’являється на нараді капітанів.

5.4.21. Організатори змагань повинні забезпечити суддів засобами зв’язку й оптичними приладами (біноклями та інше), а також черговим катером.

5.4.22. Якщо під час змагань виникнуть пошкодження човнів та обладнання, спортсмен має право на їх заміну. Судді зобов’язані вжитт необхідні заходи щодо заміни човна та (чи) обладнання, що вийшли з ладу.

5.5. Правила проведення змагань з ловлі риби з льоду на мормишку

5.5.1. Змагання повинні проводитись при товщині крижаного покрову не менше 10 см та температурі повітря не нижче мінус 15° С.

5.5.2. Змагання можуть проводитись за двома варіантами:

ловля риби здійснюється в зонах, в яких знаходяться по одному спортсмену із кожної команди;
ловля риби здійснюється в індивідуальних секторах, на які розділені кожна із зон.

Варіант проведення змагань визначається організаторами в Положенні про змагання.

5.5.3. При проведенні змагань за першим варіантом, водойма розбивається на 4 зони. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену від кожної команди. Довжина зони по бероговій смузі — не менше 10 метрів на кожного спортсмена в зоні. Розміри зон установлюються з урахуванням того, щоб на кожного спортсмена припадало не менше 400 кв. м. Ширина нейтральної смуги між зонами — не менше 5 м. Зона змагань з усіх боків повинна бути відділена від глядачів нейтральною смугою шириною не менше 5 м. У нейтральній смузі дозволяється знаходитися тільки капітанам команд і представникам преси, акредитованим в оргкомітеті змагань.

Зони для проведення другого туру розбиваються на новому місці тієї ж водойми.

5.5.4. Організатори змагань забезпечують кожного спортсмена двома прапорцями для позначення лунок із номерами, що відповідають нагрудним номерам спортсменів. При цьому прапорці повинні забезпечувати їхню видимість іншими спортсменами і суддями.

5.5.5. До першого сигналу спортсмени відзначаються в протоколі судді зони, після чого розташовуються по периметру зони. Після першого сигналу (не менше, ніж за 5 хвилин до старту), спортсменам дозволяється ввійти у свою зону і зайняти одне місце для свердління лунки і позначити його прапорцем. Спортсмени не мають права використовувати другий прапорець до закінчення свердління першої лунки. При вході спортсменів у зону леза льодобура повинні бути закриті чохлом. Чохол знімається після прибуття спортсмена до місця свердління лунки. Дозволяється також підготувати удочки та інше знаряддя до лову.

5.5.6. Другий сигнал означає початок змагання. Спортсмени можуть вільно пересуватися у своїх зонах, свердлити необмежену кількість лунок, здійснювати прикормлення та ловити рибу. Місце вважається зайнятим після установки льодобура на лід, при цьому таке місце повинне бути позначене прапорцем.

5.5.7. Свердлити лунки та ловити рибу дозволяється не ближче 5 м від інших лунок, які відзначені прапорцями. Дозволяється зайняти дві лунки, позначивши їх прапорцями. Прапорець повинний знаходитися на льоду не далі, ніж у 50 сантиметрах від лунки. У разі виникнення спірної ситуації, віддаль замірюється суддями між ближніми краями лунок.

5.5.8. Забороняється залишати на льоду будь-які предмети, крім контейнерів (ящиків) для перенесення снастей або стільців, а також льодобурів. Льодобур у зоні повинен знаходитись у вертикальному положенні лезами вниз, для чого спортсмен повинен зробити у льоду глуху лунку. Забороняється розміщувати льодобур у будь-якій наскрізній лунці.

5.5.9. Забороняється закривати будь-які лунки контейнерами (ящиками), стільцями, льодобурами та іншими предметами.

5.5.10. Ловити рибу в лунці, не позначеній прапорцем, забороняється. До ловлі прирівнюється будь-яке використання лунки, включаючи свердління лунки та прикормлення.

5.5.11. Дозволяється застосовувати будь-які насадки і прикормки, крім живих, мертвых і штучних рибок і їхніх частин, а також ікри риб і яєць мурашок. Прикормку дозволяється застосовувати без використання стаціонарних годівниць. За один тур змагань дозволяється використати прикормки та насадки не більше (загальний об’єм):

0,5 літра для водойм без течії;
1 літра для водойм з течією.

5.5.12. При проведенні змагань за другим варіантом, зони розбиваються на сектори з розрахунку площі на одного спортсмена, як визначено в п.5.5.3. Між секторами в зоні можуть бути передбачені нейтральні смуги шириною до 2 метрів.

5.5.13. До першого сигналу спортсмени відзначаються в протоколі судді зони, пред’являють судді прикормку, насадку та своє обладнання для контролю, після чого розташовуються біля своїх секторів. Після першого сигналу, за 20 хвилин до старту, спортсменам дозволяється ввійти у свій сектор і розпочати підготовку до змагань — свердління лунок, прикормлення, підготовку вудок.
5.5.14. При наявності нейтральної смуги між секторами лунки можна робити в будь-якому місці свого сектору. В разі відсутності нейтральної смуги лунки не повинні знаходитись ближче 1 метра від лунок в сусідньому секторі.

5.5.15. Після другого сигналу спортсмени починають ловлю риби. Вони можуть вільно пересуватися у своїх секторах, ловити в прикормлених лунках, свердлити необмежену кількість додаткових лунок та прикормлювати.

5.5.16. Під час ловлі спортсмени не мають права одержувати ніякої допомоги, крім медичної. З дозволу судді дозволяється заміна льодобура у випадку його поломки. Після сигналу «Старт» спортсменам у зоні забороняється приймати ззовні зони насадку і прикормку.

5.5.17. На змаганнях з зимового лову риби на мормишку дозволяється ловити однією вудкою, оснащеною однією мормишкою. Довжина мормишки без гачка — не більше 15 мм, гачок одинарний впаяний. Колір та форма мормишки довільні. Застосування додаткових елементів оснастки на жилці забороняється. Спортсмени можуть мати при собі необмежену кількість запасних вудок. На конструкцію вудки не встановлюються будь-які обмеження.

5.5.18. За п’ять хвилин до закінчення туру подається третій сигнал, який попереджає спортсменів про закінчення туру.

5.5.19. Четвертый сигнал сповіщає про закінчення туру. Зараховується риба, яка не знаходиться у воді.

5.6. Правила проведення змагань з ловлі риби фідером

5.6.1. Розмітка водойми, жеребкування, проведення змагань, прикормка, насадка повинні відповідати вимогам розділу 5.3.

5.6.2. Для ловлі дозволяється використовувати тільки фідерні вудлища, які оснащені котушками будь-якої конструкції, жилки або плетені шнури та фідерні годівниці. Забороняється використання металевих струн в якості жилки. Дозволяється мати при собі необмежену кількість запасних снастей.

5.6.3. Забороняється:

ловля риби на блешню, штучні мушки;
використання принади, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб;
навмисне багріння риби.

5.6.4. Прикормлення розпочинається за 5 хвилин до початку змагань і може здійснюватись будь-яким способом.

5.6.5. Під час ловлі вудлища можуть розміщатися на тримачах (підставках).

5.7. Правила проведення змагань з ловлі коропа

5.7.1. Команда складається з двох спортсменів («двійка») та одного запасного. Жодний учасник не може виступати індивідуально. Зроблена заміна вважається остаточної.

5.7.2. Змагання можуть проводитися на великих і малих ріках, каналах, замкнутих водоймах. Спортсменам повинна бути надана можливість ловити на всій ширині водойми. Середня глибина водойми повинна бути не менше 1,50 м. Якщо змагання проводяться на річці, то її мінімальна ширина повинна бути 100 м за умови, що спортсмени не розташовуються по обидва боки берега один навпроти одного. Для водойм без течії мінімальна ширина також повинна бути не менше 100 м, але якщо спортсмени розташовані один навпроти одног на протилежних берегах, то відстань між берегами повинна бути не менше 300 м. Щільність коропа повинна бути достатньої для проведення змагання (приблизно 200–500 кг/га) із значною частиною екземплярів вагою більш 5 кг.

5.7.3. Поряд від місця проведення змагання повинні бути передбачені медичні пункти, а в розпорядження учасників надані душові кабіни, умивальники, туалетні кімнати.

5.7.4. Відстань між сусідніми секторами, усередині яких знаходиться «двійка», під час змагань, повинна
Мои приманки не убивают. Мои приманки берут в плен.

Re: Правила проведения соревнований 29.08.2013 21:07 #1553

 • chervyachock
 • Вне сайта
 • Модератор
 • Постов: 875
 • Репутация: 50
Занимайтесь рыбалкой регулярно!
Изменено: 11.12.2014 21:36 от chervyachock.

Re: Правила проведения соревнований 11.10.2013 17:15 #1873

 • Alexey@
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Постов: 265
 • Репутация: 25
Не знаю, в той ли я теме пишу, но вопрос у меня возник следующий:
Темповая ловля уклейки коротким махом позиционируется как спортивная ловля. Производители уклеечных махалок относят свою продукцию к категории спорттоваров, а ведущими спортсменами - поплавочниками создано не мало материала по спортивной ловле уклейки коротким махом.
И, вот сегодня я наткнулся на такую информацию, что на некоторых соревнованиях введено ограничение не только на максимальную длину удилища, но и на минимальную. То есть, допустимая длина маховой удочки должна быть не менее 7-и метров.
Какой то каламбур получается: на спортивном мероприятии запрещено использование спортивной снасти.
Может ли кто то прокомментировать данную ситуацию?
Спасибо.

Re: Правила проведения соревнований 11.10.2013 18:15 #1874

 • chervyachock
 • Вне сайта
 • Модератор
 • Постов: 875
 • Репутация: 50
Такие ограничения применялись у нас на внутренних чемпионатах с целью развития ловли другими способами. Особенно это касалось ловли матчевой снастью . Специально для этого были организованы и проведены чисто матчевые Кубки УКРАИНЫ. В то время всем казалось, что ловить уклейку это просто и все умеют это делать. Поэтому надо изменяя регламент ограничить использование коротких махов. Были случаи когда во время соревнований при отсутствии рыбы под штекером спортсмены умышленно не переходили на ловлю уклейки, так как это было признаком плохого тона. Ловить уклейку было взападло. Результат был закономерен.
На сегодняшний день все изменилось. Никто никого не ограничивает. На соревнованиях у всех задача одна - победить. А наловить уклейки на первый результат надо еще уметь.
На международных турнирах уровня Чемпионата мира и Европы спортсмены ловят ту рыбу и теми снастями которые дают результат.
Занимайтесь рыбалкой регулярно!
Изменено: 11.10.2013 18:45 от chervyachock.
Спасибо сказали: Alexey@

Re: Правила проведения соревнований 11.10.2013 18:43 #1875

 • SAGE
 • Вне сайта
 • Завсегдатай
 • Постов: 483
 • Репутация: 44
Alexey@ написал:
Не знаю, в той ли я теме пишу, но вопрос у меня возник следующий:
Темповая ловля уклейки коротким махом позиционируется как спортивная ловля. Производители уклеечных махалок относят свою продукцию к категории спорттоваров, а ведущими спортсменами - поплавочниками создано не мало материала по спортивной ловле уклейки коротким махом.
И, вот сегодня я наткнулся на такую информацию, что на некоторых соревнованиях введено ограничение не только на максимальную длину удилища, но и на минимальную. То есть, допустимая длина маховой удочки должна быть не менее 7-и метров.
Какой то каламбур получается: на спортивном мероприятии запрещено использование спортивной снасти.
Может ли кто то прокомментировать данную ситуацию?
Спасибо.
В сезоне 2012 года, действительно были ограничения на ЧУ, ЧДО и ЧЗО по минимальной длине маховых удилищ 7м. Таким образом , по задумке, автора этих ограничений , пытались исключить момент случайности, или по другому пытались приучить спортсменов делать результаты не на уклейке, а на другой рыбе и другой снастью, штекером ,например. Ни чего хорошего с этого бреда не получилось. По максимальной длине маховых удилищ, ограничений не было. Во всяком случае, я об этом не знаю.
Если в торец толстого колена штекера вставить линзу и перевернуть вуду, можно увидеть Марсиан..)
Спасибо сказали: Alexey@

Правила проведения соревнований по мормышке 09.12.2013 12:58 #2238

 • SAGE
 • Вне сайта
 • Завсегдатай
 • Постов: 483
 • Репутация: 44
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МОРМЫШКЕ (CIPS)


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

КОМАНДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ПО ЗИМНЕЙ ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Международные официальные соревнования организуются Национальными Федерациями, входящими в Международную Конфедерацию Спортивного Рыболовства (далее — ЦИПС). Федерация, организующая мероприятие, является официально ответственной за его проведение.

2. В соревнованиях могут участвовать лишь сборные Национальных Федераций (далее — Федераций), являющихся членами ЦИПС и уплачивающие членские взносы, или спортивные клубы, входящие в состав этих Федераций; и те и другие должны иметь соответствующие полномочия от своих Федераций. Рыболовы, составляющие клубные или национальные сборные команды, должны иметь гражданство той страны, которую они представляют.

Для клубных команд допускается наличие одного иностранного рыболова, при условии, что он проживает в данной стране или является членом клуба. что должно иметь документальное подтверждение.

Спортсмен, уже когда-либо принимавший участие в Чемпионате мира либо в другой международной встрече в составе одной национальной команды, не имеет права выступать за команду другой страны.

Участники соревнований должны подтвердить своё гражданство удостоверением личности, паспортом, либо другим официальным документом.

К участию в чемпионатах мира среди сборных команд допускаются лишь команды национальных федераций.

3. Каждая страна-член ЦИПС может выставить лишь одну команду; команда состоит из 5 рыболовов; допускается наличие одного запасного спортсмена, заявленного перед первой жеребьёвкой, одного капитана и одного представителя. Никто из спортсменов не может выступать индивидуально.

4. Соревнования проводятся на пресноводных водоёмах: больших и малых реках, каналах, озёрах и водохранилищах; для рыбной ловли должна быть доступна вся площадь водной поверхности в месте соревнований. Наибольшая глубина в месте соревнований не должна быть менее. Ширина водоёма не должна быть менее.

5. Команды, не желающие воспользоваться местом проживания, предоставленным организаторами, должны уплатить регистрационный взнос в размере 1100 евро (в него также включается стоимость банкета при закрытии соревнований) при оформлении регистрации. Регистрация обязательна для команды в составе до 8 человек (6 спортсменов, 1 капитан, 1 представитель). Регистрация не требуется для сопровождающих лиц; последние, при желании могут присутствовать на банкете, лишь оплачивают стоимость своего участия. Если к установленной дате команда не сообщила особых условий своего размещения, она должна в обязательном порядке соблюдать условия проживания, установленные организаторами.

Спортсмены по разрешению организаторов могут добираться до места соревнований собственным транспортом.

6. Зоны ловли спортсменов должны быть отделены от мест размещения зрителей; для этого сооружаются перегородки или натягивается ленточное ограждение; таким же образом между спортсменами и зрителями отгораживается проход для официальных лиц, участвующих в проведении соревнований.

Капитан команды имеет право находиться в нейтральной зоне и с уведомлением старшего судьи зоны подзывать спортсмена своей команды к границе зоны, при этом он может давать спортсмену только устные указания; пересекать границу зоны не разрешается обоим. Капитан должен иметь нагрудный знак, удостоверяющий его должность.

СОБРАНИЕ КАПИТАНОВ

7. Оно носит исключительно информативный характер и должно проводиться накануне первого тура. Во время собрания формируется международное жюри, согласно ст. 31 настоящих Правил, после чего выполняется обычная повестка дня:

1) Перекличка стран — участниц

2) Жеребьёвка стран в алфавитном порядке, для того, чтобы определить их очерёдность при жеребьёвке первого тура.

По результатам этой жеребьёвки каждая команда получает единый номер, под которым в течение двух туров будут выступать спортсмены этой команды.

В случае отсутствия на собрании капитана или представителя какой-либо команды, представитель ФИПС тянет жребий за отсутствующих.

ЖЕРЕБЬЕВКА

8. Жеребьёвка каждого тура должна проводиться в присутствии организаторов, не более, чем за 180 минут до начала соревнований в присутствии капитанов или представителей команд, а также представителей ФИПС.

Во время этой жеребьёвки проводится розыгрыш зон (А, В, С и т. д.), в которых будут выступать по одному спортсмену из каждой команды.

9. На второй день жеребьёвка проводится по списку первого дня в обратном порядке.

10. При проведении соревнований на больших и малых реках и каналах зона А должна всегда располагаться ниже по течению, на широких водоёмах (озёрах, прудах) зона А должна располагаться слева при виде с берега на водоём.

11. Капитаны команд получают на каждого спортсмена нагрудные знаки, на которых наносятся лишь надписи, утверждённые ФИПС. В случае необходимости согласования размещения информации рекламного содержания, вступает в действие ст. 41 настоящих Правил.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

12. Соревнования по ловле рыбы на мормышку проводятся при толщине ледяного покрова не менее 10 см. Температура воздуха, при которой можно проводить соревнования, определяется организаторами в зависимости от особенностей климатических зон.

13. а) На соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку разрешается ловить одной удочкой, оснащённой одной мормышкой. Длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок одинарный впаянный. Цвет и форма мормышек произвольные. Применение дополнительных элементов оснастки на леске запрещается. Спортсмены могут иметь при себе неограниченное количество запасных удочек.

б) Организаторы соревнований обеспечивают каждого спортсмена двумя флажками для обозначения лунок (лункой называется сквозное отверстие во льду) с номерами, соответствующими нагрудным номерам спортсменов. При этом флажки должны обеспечивать их видимость другими спортсменами и судьями.

в) Разрешается применять любые насадки и прикормки, кроме живых, мёртвых и искусственных рыбок и их частей, а также икры рыб и муравьиных яиц. Прикормку разрешается применять без использования стационарных кормушек. Организаторы могут лимитировать количество прикормки и насадки.

14. Для соревнований по зимней ловле на мормышку избирается участок водоёма с возможно более одинаковыми условиями в отношении рельефа дна, глубины и растительности, который разбивается на зоны по количеству спортсменов в командах(5 зон). В каждой зоне должно быть по одному спортсмену от каждой команды. Длина зоны по отношению к берегу определяется из расчёта не менее 10 метров на каждого спортсмена в зоне.

Место соревнований не должно представлять никакой опасности для спортсменов и зрителей.

Место разбивки зон определяется главной судейской коллегией, проводящей соревнования, с учётом особенностей водоёма.

Размеры зон устанавливаются с учётом того, чтобы на каждого спортсмена приходилось не менее 400 кв.м.

Зоны обозначаются трафаретами с буквами А, В, С и т. д., а границы их флажками, ширина нейтральной полосы между зонами — не менее. Размеры трафаретов и флажков произвольные, при этом они должны быть чётко видимыми для спортсменов и зрителей. Зона соревнований со всех сторон должна быть отделена от зрителей нейтральной полосой шириной не менее. В нейтральной полосе разрешается находиться только капитанам команд и представителям прессы, аккредитованным в оргкомитете соревнований. Представители прессы не должны мешать спортсменам.

Зоны для проведения второго тура разбиваются на новом месте того же водоёма.

15. а) До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе судьи зоны, после чего располагаются по периметру зоны. По первому сигналу «Вход в зону» (не менее, чем за 5 минут до старта) спортсменам разрешается войти в свою зону и занять место, выбранное ими для сверления лунки и обозначить его флажком. При входе спортсменов в зону ножи ледобура должны быть закрыты чехлом. Чехол с ножей ледобура снимается по прибытии спортсмена к месту сверления лунки.

б) В зоне спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 метров. В спорном случае, при размещении флажков спортсменов ближе 5 метров друг от друга, вопрос решается судьёй в том числе и при помощи жребия. Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на выбранное место и отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места не разрешается.

16. После сигнала «Старт» спортсмены могут свободно передвигаться в своих зонах и сверлить неограниченное число лунок. Место считается занятым после начала сверления обозначенной флажком лунки. Началом сверления считается установка ледобура на лёд. Ловить рыбу разрешается не ближе 5 метров от отмеченных флажками чужих лунок. При ловле на мормышку разрешается занять две лунки, обозначив их флажками. Флажок должен находиться на льду не далее, чем в 30 сантиметрах от занятой лунки и быть хорошо видимым судьям и другим спортсменам. Спортсменам запрещается оставлять у незанятых лунок любые предметы, кроме контейнеров для переноски снастей и принадлежностей, а также ледобуров.

Ловить рыбу в лунке, не обозначенной маркированным флажком, запрещается. К ловле приравнивается любое использование лунки, включая сверление лунки и прикармливание.

Ледобур в зоне должен находиться в вертикальном положении ножами вниз.

17. Во время ловли спортсмены не имеют права получать никакой помощи, кроме медицинской. С разрешения судьи допускается замена ледобура в случае его поломки. Применение мотобуров запрещено. После сигнала «Старт» спортсменам в зоне запрещается принимать извне зоны насадку и прикормку.

18. В каждой зоне имеются старший судья зоны и судьи-контролёры. Судьи-контролёры и старшие судьи должны чётко знать правила соревнований.

Судья-контролёр обязан:

- контролировать при необходимости — количество прикормки.

- контролировать процесс ловли спортсменов своей зоны.

- по окончании тура он продолжает наблюдать за уловами спортсменов своей зоны и до прихода судей, проводящих взвешивание, либо до окончания сбора уловов препятствует входу в сектор посторонних.

19. Участники должны соблюдать правила рыболовства, касающиеся допустимых размеров охраняемых видов рыб, если это отражено в местных правилах рыболовства. Эти сведения должны быть сообщены во время собрания капитанов (которые, в свою очередь, должны проинформировать своих спортсменов). Улов предъявляется ко взвешиванию в чистом виде в однотипной таре, выдаваемой организаторами.

20. В случае ограничения количества прикормки и насадки, они должны быть измерены и подвергнуты контролю со стороны судьи-контролёра. По окончании тренировки и туров соревнований запрещается выбрасывать в водоём остатки прикормки.

21. Соревнования проходят в два тура по 3 часа каждый; в случае возникновения непреодолимых обстоятельств тур считается имеющим силу, если его продолжительность превысила 1,5 часа.

Продолжительность тура может быть сокращена организаторами по состоянию погодных условий (сильный мороз), о чём должно быть объявлено перед началом тура.

22. Поимка рыбы засчитывается даже в том случае, если она случайно поймана не за рот.

Запрещается намеренное багрение рыбы.

23. Рыболовы имеют право подготовить любое количество удочек, но одновременно ловить могут лишь на одну. Во время ловли удочка должна находиться в руке. Спортсменам не разрешается оставлять в воде удочки с мормышками.

24. Багориком могут пользоваться лишь сами спортсмены, вываживающие рыбу.

25. В своей зоне спортсмены должны передвигаться, не мешая другим спортсменам и без лишнего шума.

26. За пять минут до окончания тура даётся третий сигнал, предупреждающий спортсменов, что до окончания тура осталось 5 минут.

Четвёртый сигнал «Финиш» возвещает об окончании тура. В качестве улова учитывается лишь рыба, пойманная и извлечённая из воды.

27. Каждый участник должен неукоснительно соблюдать правила соревнований.


ВЗВЕШИВАНИЕ

28. Взвешивание уловов проводится судьями зоны в однотипной таре россыпью. На каждую зону выделяются свои весы.

29. Рыбу принимает представитель судейской бригады; улов взвешивается, но не подсчитывается; после взвешивания рыба поступает в распоряжение организаторов (если иное не предусмотрено местным законодательством).

30. Спортсмен должен присутствовать при взвешивании, для того, чтобы наблюдать взвешивание и подписать протокол, в котором указывается вес его улова. После подписания протокола никакие претензии относительно веса улова не принимаются.

ЖЮРИ

31. Для разрешения возникающих спорных ситуаций и применения санкций, предусмотренных правилами, формируется интернациональное жюри. Это жюри формируется накануне первого тура, в ходе первого собрания капитанов.

Жюри состоит из 7 членов:

- Президент ФИПС, или лицо, уполномоченное им,

- Генеральный секретарь ФИПС,

- Президент Федерации — организатора соревнований, если он иной национальности, что и первые два члена жюри. В том случае, если он той же национальности, то вместо четырёх оставшихся членов по жребию избираются пять от различных команд.

- четыре представителя от четырёх различных команд, которые избираются по жребию. Они не должны быть той же национальности (гражданства), что Президент и Генеральный секретарь ФИПС и Президент Федерации-организатора соревнований. Эти представители должны быть обязательно включены в заявочный список своей команды (капитаны не могут быть признаны представителями).

Членам жюри выдаётся значок «ЖЮРИ»; они должны присутствовать на месте соревнований, чтобы разрешать возникающие протесты и инциденты. Место, где постоянно находится один или несколько членов жюри, должно иметь специальное обозначение.

32. Протесты, за исключением касающихся распределения мест, должны направляться в жюри в срок не позднее одного часа после окончания соответствующего тура. Протест может быть вначале высказан в устной форме, но затем сразу должен быть подан в письменном виде.

Протесты, касающиеся распределения мест, должны быть поданы не позднее 30 минут после объявления официальных результатов. На афише с объявлением итогов чемпионата должно быть указано время их опубликования. Каждый протест, поданный в Жюри в письменном виде, должен в обязательном порядке сопровождаться уплатой пошлины в 50 евро. В случае, если протест не будет признан членами жюри, как обоснованный, пошлина вносится в доход ФИПС, в случае, если протест принимается, пошлина возвращается.

Все нарушения правил и предупреждения должны быть доведены до сведения жюри. Только жюри обладает правом вынесения дисквалификации. Спортсмен, в отношении которого были вынесены санкции, должен быть немедленно об этом проинформирован.

Члены жюри, так же как и старшие судьи, должны следить за соблюдением правил, которые они сами обязаны чётко знать.

33. Организаторы соревнований обязаны предоставить членам жюри и капитанам команд правила соревнований, изложенные на трёх официальных языках.

Решения жюри принимаются большинством голосов, при равенстве голосов, голос президента ФИПС или его уполномоченного, является решающим.

Члены исполнительного комитета ФИПС носят персональные знаки отличия, которые дают им право входить в зону, отведённую для официальных лиц. Эти знаки действительны на время их полномочий, в течение 4 лет после избрания этих лиц на указанные должности.


САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СПОРТСМЕНАМ

34. а) предупреждение выносится за нарушение правил, предусмотренных статьями 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 25.

в) дисквалификация за нарушение статей 13а, 13в, 24 и 26 и за повторное нарушение правил после предупреждения по статьям 15, 16, 17, 19, 20, 25.

с) При дисквалификации спортсмена ему присваивается число баллов, равное количеству команд-участниц + 1. При дисквалификации одного спортсмена, рыболовы, занимающие места, следующие за ним, сохраняют свои первоначальные места (например: спортсмен Х, занявший 8-е место, дисквалифицирован, следующие за ним участники сохраняют свои места и получают 9-е место, 10-е место и т. д.)

d) За командой, получившей предупреждение, это состояние сохраняется в течение трёх лет. В случае нового нарушения правил в течение этих трёх лет, оно рассматривается как повторное, и жюри выносит свои решения, руководствуясь этим положением и перечнем санкций.

е) Спортсмен, получивший предупреждение, имеет его за собой в течение трех лет. При новом нарушении правил, оно рассматривается как повторное, и жюри выносит своё решение, считая его как повторное и руководствуясь перечнем санкций.

35. Только лица, имеющие официальное свидетельство арбитра, выданное Президентом ФИПС, имеют право проходить на место соревнований с уведомлением старшего судьи зоны и фиксировать нарушения правил.


КЛАССИФИКАЦИЯ

36. Классификация команд

А. Первый тур

а) По сумме мест, занятых спортсменами одной команды в своих зонах.

При равенстве веса уловов в одной зоне спортсменам, имеющим одинаковые результаты, засчитывается количество очков, равное среднему арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить (пример 1: два рыболова, претендующие на 5-е место, получают (5+6): 2= 5,5 очка (места) каждый. Пример 2: три рыболова, претендующие на восьмое место, получают (8+9+10): 3 = 9 очков (мест) каждый).

в) Команда, получившая наименьшую сумму мест (очков), считается первой и так далее по порядку.

с) Спортсмен, оставшийся без улова, получает количество очков (мест), равное среднему арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся такие же рыболовы (без улова) его зоны (пример 1:

24 спортсмена, 12 заняли первые 12 мест по своим уловам, 12 остальных получают (13+24): 2 = 18,5 очков (мест) каждый.

Пример 2:

29 рыболовов, из них 5 заняли места с 1-го по 5-е, остальные 24 получают (6+29): 2 = 17,5 очков (мест) каждый. Пример 3: 29 рыболовов, 26 заняли свои места, 3 без улова получают (27+29): 2 = 28 очков (мест) каждый. Если в зоне один спортсмен без улова или отсутствует, то он получает количество очков, соответствующее последнему месту (например, из 29 рыболовов с уловом 28, последний без улова получает 29 очков).

В) Второй тур. Классификация идентична первому туру.

С) Подведение общих результатов

а) Подсчитывается сумма мест, занятых за два тура; команда, набравшая наименьшую сумму мест, считается первой и так далее по порядку.

в) В случае равенства очков (мест) у двух или нескольких команд, высшее место занимает команда, имеющая наибольший вес уловов, пойманных рыболовами этой команды за оба тура соревнований.

с) В случае равенства веса уловов за два тура преимущество получает команда, имеющая наибольший вес улова во втором туре.


2. Классификация в индивидуальном зачёте

а) Суммируются места (очки) за оба тура; спортсмен, набравший наименьшую сумму мест, объявляется чемпионом мира в индивидуальном зачёте.

б) В случае равенства суммы мест (очков) у двух или более спортсменов, по каждому рыболову подсчитывается общий вес личного улова за оба тура; спортсмен, имеющий наибольший вес улова за два тура, объявляется победителем.

с) В случае равенства веса уловов победителем считается рыболов, чей улов был наибольшим во втором туре.

d) В случае равенства и по этому показателю, определяются одинаковые места(два первых и одно третье или одно первое и два вторых).

е) Спортсмены, участвовавшие лишь в одном туре, занимают места в конце турнирной таблицы индивидуального зачёта, согласно порядку занятых ими мест.

37. Распределение мест осуществляют организаторы в присутствии Президента ФИПС или его представителя, а также членов жюри.


СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

38. Организаторам вменяется в обязанность заключить со страховой компанией договор типа «Гражданская ответственность» на время проведения соревнований. Организаторы должны иметь свидетельство от страховой компании, подтверждающее, что соревнование застраховано контрактом «Гражданская Ответственность».

ТРЕНИРОВКА

39. а) Официальные тренировки проводятся на водоёме, где состоятся соревнования, только не в пределах участка соревнований.

б) Официальная тренировка проводится в течение трёх дней, предшествующих соревнованиям (среда, четверг, пятница). В последний день тренировка заканчивается до 13.00.

с) Для обеспечения равного доступа к тренировке на месте соревнований всем участвующим командам, организаторы, начиная с 1-го дня официальной тренировки, выделяют для команд участок водоёма с аналогичными характеристиками.

В каждый из трёх дней тренировки организаторы обязаны обозначать начало тренировки звуковым сигналом, согласно распорядка. Команды должны придерживаться этого распорядка. Если во время чемпионата существуют ограничения в отношении используемой прикормки, то такие же ограничения действуют и в течение трёх дней тренировки.


ЭЛЕКТРОНЕСУЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

40. Категорически запрещается размещать рыболовов на расстоянии менее 25 МЕТРОВ от любых электронесущих сооружений (Линии электропередач, трансформаторы, решётчатые мачты высоковольтных линий и т. д.).


ИНФОРМАЦИЯ НА НАГРУДНЫХ ТАБЛИЧКАХ

41. В случае публикации на нагрудных табличках информации, не относящейся к рыбной ловле (рекламного содержания), организаторам соревнований вменяется в обязанность найти спонсоров и обсудить с ними стоимость публикации информации, учитывая, что из этой суммы в бюджет ФИПС должен быть внесён взнос в размере 300 долларов.

Публикация дополнительной информации на табличках не является обязательной.

Размер букв на табличках не должен превышать 6 см в высоту, при этом информация, не касающаяся рыбной ловли, должна размещаться в нижней части таблички, находящейся на груди и спине спортсмена. Два экземпляра табличек, содержащих дополнительную информацию, должны быть переданы в штаб-квартиру ФИПС за месяц до соревнований. Одна из них затем возвращается организаторам с визой ФИПС.

Модель таблички

C. I. P. S.

10

надпись

информационного

(рекламного)

содержания

Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, вносит в бюджет ФИПС взнос в размере 100 долларов, а Федерация — организатор соревнований вносит 300 долларов в бюджет ЦИПС.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

42. Церемония открытия соревнований и парад команд проводятся накануне первого тура соревнований.

Команды и победители в личном зачёте, занявшие первые три места, награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. В соответствии с международно принятыми традициями, вручение медалей сопровождается исполнением национальных гимнов этих стран, с поднятием национального флага. Медали предоставляются за счёт ФИПС и вручаются её представителями.

Все остальные расходы оплачиваются командами-участницами в равных долях. Каждая команда привозит свой национальный флаг и аудиокассету, либо диск с записью национального гимна.

При награждении команд — призёров на пьедестал для вручения медалей и прослушивания национальных гимнов могут быть приглашены не более 9 человек от каждой команды.

ПЕРЕВОД ПРАВИЛ

43. В случае спорной интерпретации правил при переводах на другие языки, первоисточником и справочным считается русский вариант текста правил.

Подписано:

Президент ФИПС г. Фортюне Жаглен

Генеральный секретарь ФИПС г. Жаки Дюпюи

ИСТОЧНИК: КИЕВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА
Если в торец толстого колена штекера вставить линзу и перевернуть вуду, можно увидеть Марсиан..)

Re: Правила проведения соревнований 19.12.2013 20:41 #2309

 • chervyachock
 • Вне сайта
 • Модератор
 • Постов: 875
 • Репутация: 50
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД.

Безпека та підготовка споруд здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року N 2025 " Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів". Невиконання вимог, зазначених постановою, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно з чинним законодавством.
------------------------------------------------------------------------------------

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1998 р. N 2025 Київ

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 1999 року N 1622, від 27 серпня 2008 року N 753

З метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників і глядачів під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, власникам спортивних споруд забезпечити неухильне додержання вимог Положення, затвердженого цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

утворити комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів і в місячний термін затвердити порядок їх діяльності;

зобов'язати комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів у тримісячний термін обстежити місця проведення зазначених заходів.

4. Державному комітету з фізичної культури і спорту забезпечити контроль за створенням і діяльністю зазначених комісій.

5. Міністерству інформації забезпечити систематичне висвітлення в засобах масової інформації матеріалів, спрямованих на поліпшення виховної роботи з глядачами, підвищення культури поведінки під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1983 р. N 167 "Про порядок проведення масових спортивних заходів у республіці".

Прем'єр-міністр України

^ В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 грудня 1998 р. N 2025

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - заходи) і є обов'язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь, а саме для:

- власників та орендарів спортивних споруд, які відповідають за їх підготовку і технічний стан;

- організаторів - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, згідно із затвердженими планами (календарями) яких проводяться заходи, та організацій, що відповідають за їх проведення;

- учасників заходів;

- глядачів.

2. У підготовці та проведенні заходів мають брати участь відповідні органи виконавчої влади та підприємства, установи і організації охорони здоров'я, зв'язку, зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, культури, телебачення і радіомовлення, міліція та інші.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

3. Заходи мають бути важливим засобом пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування, безпеки учасників і глядачів, належного громадського порядку.

Класифікація заходів

4. Заходи за своїм значенням поділяються на міжнародні, державні та регіональні.

До міжнародних заходів належать міжнародні спортивні змагання (чемпіонати, першості та кубки світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання), а також міжнародні показові виступи, фестивалі, конкурси тощо.

До державних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки країни, всеукраїнські спортивні змагання), інші заходи (всеукраїнські фестивалі, конкурси, конгреси), що проводяться за рішенням центральних органів виконавчої влади.

До регіональних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки) та інші заходи (фестивалі, конкурси), що проводяться за рішенням місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування.

5. За джерелами фінансування заходи поділяються на державні та комерційні.

До державних заходів належать ті, що проводяться з ініціативи державних органів та повністю або частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

До комерційних заходів належать ті, що проводяться з ініціативи спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, юридичних та фізичних осіб за рахунок позабюджетних коштів.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Підготовка заходів

6. Заходи проводяться лише на спортивних спорудах і у спеціально відведених місцях, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - комісії з контролю), суддівськими колегіями, при суворому дотриманні всіма суб'єктами чинних норм і правил експлуатації споруд та місць розташування учасників заходу, місць загального користування, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень, арен і територій; норм готовності засобів пожежогасіння, спортивно-технологічного устаткування та інвентаря (далі - технічні норми); правил проведення спортивних змагань з видів спорту, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів та вимог цього Положення.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Комісії з контролю утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями терміном на 5 років.

7. Для кожної спортивної споруди з урахуванням місцевих умов і їх специфіки на підставі типових інструкцій і правил, затверджених Держкомспортом, власники спортивних споруд за участю міліції та органів державного пожежного нагляду розробляють відповідні інструкції та правила, в яких передбачається порядок організації та проведення заходів, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів, пожежної безпеки, надання медичної допомоги у разі настання нещасних випадків і порядок евакуації у разі виникнення надзвичайних обставин. Ці інструкції та правила затверджуються комісіями з контролю.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

8. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені з відповідними місцевими держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю за участю інженерних служб, проектних та будівельних організацій, міліції та органів державного пожежного нагляду щороку технічне обстеження спортивних споруд, що використовуються для проведення заходів, з метою встановлення їх експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій, відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам, а також здійснення заходів пожежної безпеки.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність або невідповідність спортивної споруди технічним нормам.

У разі виявлення істотних недоліків акт надсилається до відповідних місцевих держадміністрацій для вжиття заходів до їх усунення.

9. Організатори заходів, власники спортивних споруд, міліція та підрозділи МНС забезпечують підготовку необхідної інформації та матеріалів з питань проведення заходів, забезпечення безпеки учасників і глядачів для розгляду їх в комісіях з контролю.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Для координації цієї діяльності організаторами заходів утворюються спільні робочі комісії, до складу яких включаються відповідні фахівці, представники від організаторів заходу, власників спортивної споруди, інших заінтересованих установ і організацій.

Робочі комісії залежно від характеру заходу, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, не менш як за 4 години до початку його проведення здійснюють оперативно-технічний огляд об'єкта (місцевості), перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнюють інформацію про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт. У разі потреби робочі комісії вживають заходів до усунення виявлених недоліків, складають протокол про можливість проведення заходу. При виявленні обставин, що ускладнюють проведення заходу, забезпечення охорони громадського порядку, безпеки учасників і глядачів, вносять до комісій з контролю пропозиції щодо заборони проведення цього заходу, обмеження допуску глядачів до небезпечних місць, об'єкта (місцевості) або проведення його без глядачів.

10. У разі потреби для підготовки і проведення найзначніших заходів за ініціативою їх організаторів утворюються оргкомітети з контролю і координації діяльності, які розробляють конкретні плани підготовки і проведення заходів, у яких передбачається забезпечення належних технічних норм, медичне обслуговування, порядок заповнення місць і евакуації глядачів, розподіл обов'язків між службами у разі виникнення надзвичайних обставин.

Проведення заходів

11. Підставою для проведення заходів є рішення (наказ) відповідного органу, за ініціативою (або під патронатом) якого вони проводяться, та договір між їх організаторами і власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторис витрат.

Заходи проводяться, як правило, у неробочий (вечірній) час, вихідні та святкові дні. Початок і закінчення заходів повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування. У разі потреби за погодженням з місцевими держадміністраціями робота транспорту загального користування може продовжуватись.

12. У підготовці і проведенні заходів має бути задіяна необхідна кількість обслуговуючого персоналу і технічних засобів усіх організацій-учасників та організаторів змагань.

13. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов'язковому порядку міліцією.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Під час проведення комерційних заходів охорона громадського порядку та забезпечення пожежної безпеки здійснюються на платній основі з укладенням відповідного договору між організаторами заходів, міліцією і підрозділами МНС на умовах і в порядку, що передбачені законодавством.

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Договорами передбачається:

погодинна оплата праці працівників міліції та особового складу підрозділів МНС;

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

відшкодування амортизаційних витрат за використання автотранспорту та майна;

виплата відшкодування матеріальних збитків у разі завдання їх працівникам міліції та особовому складу підрозділів МНС під час забезпечення громадського порядку та безпеки.

(абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Медичне обслуговування комерційних заходів здійснюється на платній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та закладами охорони здоров'я.

14. Забороняється продаж квитків і видача перепусток без зазначення місць, трибун і секторів, а також розповсюдження їх у кількості, що перевищує наявну кількість місць згідно із встановленими нормами.

Вимоги до суб'єктів, що безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні заходів

15. Організатори заходу забезпечують:

1) узгодження місць і термінів проведення заходів з відповідними місцевими держадміністраціями, власниками спортивних споруд, міліцією та підрозділами МНС; умови для організації реклами і продажу квитків на спортивні заходи: міжнародні - за 3 місяці; державні - за 2 місяці; регіональні - за 1 місяць до їх проведення, а у разі проведення концертів естрадних виконавців, театралізованих шоу та інших культурно-видовищних комерційних заходів на спортивних спорудах та в інших спеціально відведених для цього місцях, узгодження місць і термінів їх проведення, кількості глядачів - за 1 місяць до їх проведення;

(підпункт 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

2) підпункт 2 пункту 15 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 01.09.99 р. N 1622)

3) надання інформації про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт;

4) встановлення контрольно-перепускного режиму, розміщення учасників і глядачів на аренах та трибунах згідно з місцями, зазначеними у квитках і перепустках;

5) здійснення контролю за дотриманням правил та нормативних актів щодо заборони торгівлі спиртними напоями, безалкогольними напоями у скляній тарі на спортивних спорудах під час проведення заходів, а також проходу з ними на територію спортивних споруд;

6) подання міліції, підрозділам МНС та власникам спортивних споруд Положення про проведення масового заходу із зазначенням технічних умов, програми, регламенту, інших спеціальних відомостей для розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів: міжнародних, державних заходів - за 2 місяці; регіональних заходів - за 1 місяць до їх проведення;

(підпункт 6 пункту 15 із змінами, внесеними згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

7) ознайомлення учасників заходів, суддів, обслуговуючого персоналу з вимогами Положення про проведення масового заходу;

своєчасне прибуття учасників заходів, дотримання ними правил змагань, норм поведінки в громадських місцях та вимог пожежної безпеки.

(підпункт 8 пункту 15 із змінами, внесеними згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

16. Власники спортивних споруд забезпечують:

1) підготовку та належний технічний стан споруди, дотримання технічних норм, підготовку штатного та позаштатного обслуговуючого персоналу. Про виконання цих вимог організатором складається відповідний акт, який перед проведенням оперативно-технічного огляду об'єкта (місцевості) не менш як за 4 години до початку заходу подається робочій комісії, яка визначає готовність об'єкта до проведення заходу;

2) разом з організаціями, що здійснюють продаж квитків, подання за добу до проведення заходу інформації міліції про передбачувану кількість глядачів;

(підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

3) проведення виховної та роз'яснювальної роботи з відвідувачами, особливо з молоддю і підлітками, пропаганду правил пожежної безпеки, поведінки учасників і глядачів з використанням наочної агітації, місцевої радіотрансляційної мережі тощо;

(підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

4) розміщення на спортивних спорудах знаків безпеки, покажчиків, правил пожежної безпеки та поведінки глядачів, планів евакуації та інструкцій;

(підпункт 4 пункту 16 із змінами, внесеними згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

5) організацію громадського харчування, медичного обслуговування, дорожнього руху, стоянок автотранспорту, інших видів обслуговування, а також роботу гардеробів і камер схову на території спортивної споруди;

6) належні умови для роботи інформаційних центрів з реклами заходів, інформування учасників і глядачів про правила поведінки, додержання правил експлуатації спортивної споруди і пожежної безпеки.

17. Працівники міліції забезпечують:

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

1) додержання громадського порядку, безпеки під час проведення заходів, вжиття інших додаткових заходів для забезпечення безпеки, виходячи з інформації про очікувану чисельність глядачів і конкретних умов у день проведення заходу;

2) охорону громадського порядку під час продажу квитків біля кас, безпосередньо розташованих поблизу спортивної споруди, а також на прилеглій до споруди території у день проведення заходу;

3) разом з організаторами заходу і власниками спортивної споруди безпечний прохід учасників і глядачів до місць його проведення;

(підпункт 3 пункту 17 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

4) погодження розроблених відповідними службами спортивної споруди варіантів евакуації у разі виникнення надзвичайної обставини, управління процесом евакуації глядачів з прилеглої до споруди території, включаючи їх посадку в транспортні засоби загального користування;

(підпункт 4 пункту 17 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

5) підпункт 5 пункту 17 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

6) вжиття передбачених законодавством заходів до осіб, які порушують громадський порядок і правила поведінки на спортивних спорудах (місцевості);

7) сприяння у межах повноважень працівникам засобів масової інформації (за наявності редакційного або журналістського посвідчення) під час виконання ними своїх службових обов'язків.

171. Органи та підрозділи МНС здійснюють контроль за станом шляхів евакуації, забезпечують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків іншої надзвичайної ситуації.

(Положення доповнено пунктом 171 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

18. Працівники, які беруть участь у забезпеченні проведення заходів, повинні чітко взаємодіяти (відповідно до затверджених планів) з організаторами заходу, власниками спортивних споруд, міліцією та підрозділами МНС; додержуватися норм і вимог щодо охорони громадського порядку і безпеки.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

19. Спеціальні вимоги до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки учасників і глядачів заходів, що проводяться за межами стаціонарних спортивних споруд (на відкритій, у гірській чи лісовій місцевості, на шосейних чи інших видах доріг, річках, водоймищах тощо), визначаються Положенням про проведення масового заходу, узгодженим з відповідними місцевими держадміністраціями, міліцією та підрозділами МНС.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

20. Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
Занимайтесь рыбалкой регулярно!
Изменено: 19.12.2013 20:41 от chervyachock.

Re: Правила проведения соревнований 04.04.2014 11:37 #3458

 • chervyachock
 • Вне сайта
 • Модератор
 • Постов: 875
 • Репутация: 50
Новая редакция правил (2014)- проект
B0rsuk:
Так как попловочники до сих пор живут фактически без правил соревнований (есть но очень устаревшие). Предлагаю обсудить новую редакцию. Я взял за основу правила Белорусов (надеюсь они меня простят). Немного подкоректировал и кое что добавил. Теперь нужно что б все с ними ознакомились и внесли свои предложения/коррективы. Сделать нужно все очень быстро до 14 апреля, так как 19 апреля состоится президиум (а мне их еще на Украинский язык переводить). После утверждения на президиуме передадим на утверждения в министерство. И я надеюсь что Кубок Украины у нас пройдет по новым правилам.

Чтоб не было путаниц в обсуждении. Перед тем как вносить правки, что б было понятно о чем Вы пишите, пишите пункт правил (а лучше делайте цитату).


Обсуждаем и пишем правки тут:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

СПОРТИВНЫЙ ЛОВ РЫБЫ ЛЕТНЕЙ ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКОЙ


1.Требования к месту проведения соревнований

1.1. Соревнования по спортивному лову рыбы летней поплавочной удочкой проводятся на больших и малых реках, каналах, озерах и водохранилищах; для лова рыбы должна быть доступна вся ширина водной поверхности. Глубина должна быть по мере возможности одинаковой на всем протяжении места проведения соревнований и иметь минимальное значение 1,5 метра. Ширина водоема должна быть не менее 25 м.

1.2. Место проведения соревнований должно быть по возможности прямолинейным и предоставлять всем участникам равные возможности для лова рыбы; это место должно позволять разместить всех участников в одну линию; избегать, по возможности, разрывов этой линии из-за линий электропередач, мостов и т.д. Место проведения соревнований не должно представлять никакой опасности для спортсменов и зрителей.

1.3. Место проведения соревнований должно быть разбито на количество зон, равное числу спортсменов в команде (согласно Положению о соревнованиях), а каждая зона на сектора. Количество секторов должно быть достаточным для размещения заявленных на участие в данном этапе спортсменов.

1.4. Организаторы соревнований совместно с Судейской коллегией соревнований обязаны обозначить границу зон на месте проведения этапа – вдоль береговой линии на протяжении всех секторов, на расстоянии не менее 10м от береговой линии, а также разбить и обозначить зоны (A, B, C, D) и сектора (1, 2, 3 и т.д.).

1.5. Ширина секторов устанавливается ответственными за проведение соревнований и должна быть в пределах от 10-ти до 20-ти метров. При лове на течении, если выбранный для проведения соревнований участок реки позволяет разбить сектора шириной 15 м и более, организаторы обязаны сделать сектора не менее 15 м. В остальных случаях сектор должен быть максимально возможного размера, насколько это позволяет участок реки, но не менее 10 м.

1.6. При проведении соревнований на больших и малых реках, каналах зона А, сектор № 1 всегда должены располагаться ниже по течению, на стоячих или со слабым течением водоемах (озерах, прудах) сектор № 1 должен располагаться слева при виде с берега на водоем. Обозначения зон (A, B, C, D) и нумерация секторов должны производиться соответственно слева направо.

1.7. Организаторы и Судейская коллегия обязаны обеспечить размещение зрителей за границей зон, чтобы они не мешали спортсменам при подготовке к лову и во время лова.
В период подготовки и проведения тура соревнований в сектор спортсмена имеет право входить только тренер, указанный в заявке данной Команды.
Ответственность за безопасность снастей и оборудования от их случайного повреждения другими лицами несет сам спортсмен.

2.Судейская коллегия и мандатная комиссия.

2.1. В состав Судейской коллегии входят зональные судьи из расчета один судья на одну зону соревнований, Главный секретарь и Главный судья. В зависимости от масштаба соревнований состав Судейской коллегии может быть увеличен. Главный секретарь может выполнять функции одного из зональных судей.

2.2. Обязанности зональных судей:
• Провести контроль прикормки и наживки согласно данным Правилам;
• Проверить до начала лова и следить во время лова за соответствием настоящим Правилам средств лова, оснасток, оборудования и других приспособлений, применяемых спортсменами;
• Оценивать действия спортсменов на соответствие настоящим Правилам; в случае выявления нарушений, выносить спортсменам предупреждения, а также информировать Главного судью для рассмотрения вопроса о применении иных штрафных санкций;
• По окончании тура продолжать наблюдение за уловом спортсменов и до прихода судей, проводящих взвешивание, препятствовать входу в сектор посторонних.

2.1.2.3. Мандатная комиссия может состоять из секретаря и одного либо нескольких зональных судей.

3. Жеребьевка

3.1. Жеребьевка должна закончиться не позднее, чем за 30 минут до команды «Вход в зоны».

3.2. На первой фазе жеребьевки Представители команд выбирают зоны для каждого участника из заявки своей Команды (A, B, C, D).

3.3. Далее жеребьевка проводится раздельно по каждой зоне. Представитель команды тянет из числа X номеров (количество секторов в зоне) один номер для спортсмена зоны A, один номер для спортсмена зоны B и т.д.,
при этом ни одна Команда не должна занимать два крайних сектора. Команда, вытянувшая первый сектор в зоне A, тянет жребий в зоне D в первую очередь, чтобы не допустить попадания этой же Команды в последний сектор зоны D.

3.4. При отсутствии разрывов между зонами два спортсмена одной Команды не должны располагаться в соседних секторах. Для избежания этого при вытягивании последнего сектора в зоне А, для этой же Команды в первую очередь проводится жеребьевка сектора зоны B и т.д.

3.5. Жеребьевка второго тура проводится также как и первого тура. Команды, вытянувшие в первом туре крайние сектора не должны занимать их во втором туре. Представители этих Команд тянут жребий в первую очередь, чтобы не допустить повторного попадания этих же Команд в крайние сектора. Крайними секторами считаются сектора первый и последний в зонах (A, B, C, D). Если между зонами нет разрывов тогда крайними секторами считаются первый сектор в зоне А и последний в зоне D.

4. Подготовка оборудования

4.1. Каждому спортсмену предоставляется не менее 120 минут на подготовку. С момента прибытия на место проведения соревнований спортсмены должны сложить свои снасти и оборудование на границе своих секторов, но до сигнала «Вход в зоны» не имеют права заходить в эти сектора (это также касается лиц, помогающих при транспортировке снастей). Подготовка снастей и оборудования вне сектора до сигнала «Вход в зоны» запрещается.

4.2. Оборудование может быть передано спортсмену до сигнала «Прикормка» через зонального судью. После сигнала «Прикормка» запрещается передавать спортсмену какое-либо оборудование за исключением элементов удилищ взамен сломанных, но только при посредничестве судьи. Зональный судья может придти на помощь в случае заклинивания штекера.

4.3. Запрещено использовать эхолоты, а так же другие электронные способы обнаружения рыбы и промера глубины, средства радио - и мобильной связи.

5. Требования, предъявляемые к снастям и оборудованию

5.1. Садок должен иметь минимальный диаметр 40 см (круглая форма) либо минимальную диагональ 50 см (прямоугольная форма) и минимальную длину 3 м; во время проведения соревнований он должен быть максимально погружен в воду. Использование других средств для хранения улова запрещается. Спортсмены должны иметь свои собственные садки, за исключением случаев, когда садки предоставляют организаторы.

5.2. Снасть для лова рыбы в обязательном порядке должна иметь поплавок. Перегрузка поплавка запрещается (вес оснастки, расположенный ниже поплавка, не должен превышать грузоподъемности поплавка).

5.3. Длина удилищ ограничена 13 метрами. Ограничений по типу применяемых удилищ нет. На удилище разрешается использовать катушку.

5.4. Разрешается применять лишь простые одинарные крючки. Поимка рыбы засчитывается во всех случаях ее поимки за крючок, даже если она подсечена не за рот.

5.5. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, размеры которых не превышают 1 метра по длине и ширине. Платформы, ящики, стулья и т.д., на которых размещается спортсмен, должны располагаться в одну линию вне воды, а в случае необходимости и по разрешению Судейской коллегии – частично в воде. Рядом с местом размещения спортсмена в одну линию с основной платформой могут быть установлены дополнительные платформы, столы, предназначенные исключительно для вспомогательного оборудования и приспособлений. Во время тура спортсмен может отодвинуть платформу только назад (в сторону от воды). В случае значительного падения уровня воды платформу вперед можно подвинуть только по решению Судейской бригады.

6.Подготовка прикормки

6.1. Насадка и прикормка может быть передана спортсмену при посредничестве Зонального судьи или судьи-контролёра до начала контроля объёма прикормки и наживки судейской бригадой. После контроля прикормки спортсмену запрещается принимать извне насадку и прикормку.

6.2. До сигнала «Вход в зоны» спортсмен либо третье лицо может заниматься подготовкой прикормки, но только вне сектора.

6.3. Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного происхождения. Насадка и прикормка могут быть окрашены и пропитаны пахучими веществами. Запрещено использовать в прикормке и в качестве насадки живую или мертвую рыбу, икру, муравьиные яйца, а также насадку, содержащую рыбопродукты. Запрещается применение наркотических и одурманивающих рыбу веществ.

6.4. Одним спортсменом на один тур допускается использование:
• не более 20 литров готовой прикормочной смеси (включая ароматизаторы, грунты, песок, гравий, глину, растительные добавки, как то горох, кукуруза, пшеница, конопля и т.п. и другие нетоксичные для фауны добавки) в увлажнённом состоянии, а также с компонентами, используемыми для разбивки мотыля;
• не более 2,5 литров животной составляющей, используемой для прикормки и насадки, из которых мотыля – не более 1 литра, в том числе крупного мотыля не более 0.5 литра.

6.5. В прикормке запрещается использования пеллетса.

6.6. Контроль количества прикормки и животной составляющей должен быть начат не позднее чем 45 (сорок пять) минут после входа в зону и завершен не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до команды “Прикормка”. Спортсмен не имеет права использовать прикормку и животную составляющую, не предъявленную судьям для контроля.

6.7. Всю прикормку, животную составляющую прикормки и насадку необходимо предъявлять судейской коллегии в мерной таре: прикормку в ведрах с нанесенной на стенке изготовителем шкалы объема, животную составляющую в мерных банках. Животная составляющая и насадка, предъявленные с нарушением данного требования, будут изъяты. За непредоставление прикормки и живого корма в мерной таре к виновному спортсмену применяется штрафная санкция, а именно плюс 1 балл в классификации зоны (пример: спортсмен-нарушитель занимает 6-е место в зоне, в итоговой классификации получает 7-е место, спортсмен, занявший 7-е место, сохраняет 7-е место).

Как исключение из общего правила, не включается в общий контролируемый объем прикормки и живого корма:

- малое (до 100г) количество крупного мотыля, предназначенное для насадки, объем которого контролируется судьями визуально,

- клей для мотыля и опарыша а также сухая глина для разбивки

6.8. После проверки прикормки судьями, спортсмену запрещается просеивание (с помощью сита, решета, рыболовного подсака) и перемешивание (с помощью миксера/дрели) прикормки. Также запрещено увлажнение проверенной прикормки любым способом до сигнала «Прикормка». Опрыскивание из пульверизатора или другого устройства допускается только после сигнала к началу лова. До данного сигнала увлажнять можно только опарыш, если необходимо его склеивать перед прикармливанием.

6.9. По окончании обязательной тренировки и первого тура запрещается выбрасывать в водоем остатки прикормки, запрещается выливать в водоём воду, использованную спортсменом в технических целях.

7. Права и обязанности спортсменов

7.1. Спортсмены обязаны соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства, касающиеся охраняемых видов рыб. В случае вылова рыбы, раков и (или) миног, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Украины, такая рыба должна быть немедленно выпущена в рыболовные угодья в живом виде и к взвешиванию не допускается. Эти сведения должны быть сообщены на Собрании Представителей команд, которые, в свою очередь, обязаны проинформировать спортсменов своих команд.

7.2. Во время подготовки и лова спортсмены не имеют права получать никакой посторонней помощи, в том числе и от тренера команды. Тренер вправе давать спортсмену только устные рекомендации и указания.

7.3. Спортсмены обязаны с уважением относится к судьям соревнований, следовать их указаниям и выполнять распоряжения.

7.4. В случае несогласия с действиями судей спортсмен имеет право подать протест в установленном порядке.

7.5. Категорически запрещается употребление алкоголя спортсменами во время проведения соревнований.

7.6. Курение на соревнованиях ограничено.

Запрещено курить в местах сбора участников, во время регистрации, жеребьевки и при построении. После сигнала «вход в зоны», спортсмены могут курить только в специально отведенных местах, при выходе спортсмена из сектора с разрешения судьи. Судьи обязаны следить за тем, чтобы другие участники соревнований, а также зрители, не курили в непосредственной близости от секторов спортсменов.


8. Соревнования

8.1. В случае получения травмы спортсмен основного состава может быть с разрешения судьи заменен запасным, указанным в заявке; замена оборудования в этом случае не производится.

8.2. Тренер (один) команды имеет доступ к соревновательному сектору спортсменов своей команды (спортсмену-личнику); тренер должен иметь табличку (форму), указывающую на его статус. Другие лица не имеют права входить в сектор спортсмена во время подготовки и проведения соревнований, за исключением судей и представителей СМИ (с разрешения судей).

8.3. Запрещается намеренное багрение рыбы, намеренное сбивание рыбы с крючка и её грубое срывание, вызывающее травмирование.

8.4. Запрещается лов:
• на донку (донкой считается лов с грузилом на дне более 10% от общей массы огрузки);
• с всплывающим поплавком или со свободно плавающей подводной частью оснастки;
• на блесну, искусственные мушки и другие искусственные приманки;
• более чем на один крючок;
• на искусственные насадки и наживки (искусственный мотыль, силиконовые шарики и т.д.);
• на хлеб, тесто, пелец, бойлы

8.5. Спортсмены имеют право подготовить любое количество удочек. Запрещается ловить на более, чем одну удочку одновременно. Подсаком может пользоваться только сам спортсмен.

8.6. Спортсмены могут использовать выделенный им сектор по своему усмотрению. Запрещено входить в сектор соседа. Средства лова могут пересекать границу сектора и находиться над соседним сектором только при согласии на это спортсмена соответствующего соседнего сектора.

8.7. В своем секторе спортсмены должны передвигаться спокойно и без лишнего шума.

8.8. Участнику разрешается покидать свой сектор после команды «Вход в зоны» и до проведения взвешивания только с разрешения Зонального судьи.

8.9. Запрещается бросать прикормку в сектор соседа.

8.10. Фотографы и операторы имеют право входить в сектор спортсмена только с разрешения самого спортсмена и Зонального судьи.

8.11. Рыба, вышедшая при вываживании в соседний сектор, принимается к зачету; если удилище или оснастка с рыбой при этом зацепило удилище или оснастку спортсмена, находящегося в соответствующем соседнем секторе, то рыба должна быть немедленно выпущена в водоём.

8.12. Для входа в сектор рыболов должен дождаться первого сигнала «Вход в зоны». После него спортсмен имеет право войти в свой сектор и приступить к подготовке к лову (измерять глубину в месте лова, разматывать оснастки, готовить прикормку и т.д.)

8.13. По второму сигналу «Проверка прикормки» спортсмены должны предъявить (выставить прикормку и живые компоненты в мерной таре на линию сектора) судьям подготовленную прикормку и наживку на проверку.

8.14. По третьему сигналу «Прикормка» спортсмены могут начинать прикармливание большим количеством прикормки. На это дается 10 минут. Шары, предназначенные для такого прикармливания, должны готовиться спортсменами только после прохождения контроля прикормки и могут быть слеплены двумя руками без использования каких-либо приспособлений.

8.15. По четвертому сигналу «Начало лова» спортсмены могут начать лов рыбы.

8.16. Продолжительность тура соревнований составляет 4 часа.

8.17. После четвертого сигнала «Начало лова» спортсмены обязаны разбить оставшиеся прикормочные шары. Дальнейшее докармливание в процессе лова разрешается с использованием прикормки в таком количестве, которое можно сжать в кулаке одной руки без использования какого бы то ни было упора (ведра, подставки и т.д.). Только для прикармливания склеенным опарышем разрешается изготовлять комок двумя руками. Эти шарики можно изготовлять только после команды «Начало лова».

8.17. Прикармливание и докармливание разрешается осуществлять лишь с помощью одной руки, прикормочной чашки или портативной рогатки, которую можно держать обеими руками. Прикормка должна быть сформирована и заброшена без каких-либо упаковочных приспособлений или материалов (чехлы, кормушки, биорастворимые оболочки и т.д.). В процессе докорма при помощи штекера с чашкой все остальные снасти должны находиться на берегу (матчи, болонки, махи, штекера).

8.18. Пятый сигнал «5 минут» предупреждает спортсменов, что до окончания лова осталось 5 минут.

8.19. Шестой сигнал «Финиш» возвещает об окончании лова. В качестве улова засчитывается вся рыба, помещенная в садок до этого сигнала, а также рыба, находящаяся на крючке и извлеченная из воды (спортсмен обязан снять ее с крючка и поместить в садок сразу после сигнала). После данного сигнала не допускается производить лов рыбы или продолжать вываживание рыбы путем повторного опускания ее в воду.

8.20. Рыболов должен предпринять все необходимые меры, чтобы рыба, помещенная в садок, сохранялась живой до прихода судей, проводящих взвешивание.

9. Взвешивание

2.1.9.1. Взвешивание проводится непосредственно около секторов спортсменов. Судейская коллегия обязана произвести взвешивание всех уловов участников и занести результаты в Протокол. Допускается взвешивание несколькими весами в разных зонах параллельно, при этом весы должны быть одной фирма и с одинаковым делением. Весы желательно использовать с делением 1 грамм. В пределах одной зоны взвешивание должно производиться только одними весами. Спортсмены сохраняют рыбу в садках до окончания взвешивания, затем по команде Главного судьи с необходимыми предосторожностями выпускают ее в воду.

9.2. До прихода судей, проводящих взвешивание, спортсмен должен держать свой садок в воде. Рыбу в садке принимает судья, проводящий взвешивание; улов взвешивается, но не подсчитывается; спортсмен расписывается в Протоколе, если у него нет претензий к правильности определения веса улова.

9.3. Рыболов должен присутствовать при взвешивании в целях отслеживания процесса взвешивания и подписания Протокола, в котором указывается вес его улова. После подписания Протокола никакие претензии относительно веса улова не принимаются.

2.1.9.4. Спортсмен остается в своем секторе до окончания взвешивания. С разрешения Зонального судья спортсмен может выйти из своего сектора, что б следить за взвешиванием других спортсменов своей зоны.

9.5. Покидая сектор ловли, спортсмен обязан убрать из него мусор. Спортсмен не имеет права бросать мусор в воду во время соревнования и подготовки к нему.10. Санкции, применяемые к спортсменам

10.1. Все нарушения правил и предупреждения должны быть доведены до сведения Судейской коллегии, которая имеет право отстранить спортсмена или команду от участия в соревнованиях. Правом вынесения дисквалификации обладает только Президиум судейской коллегии. Спортсмен, в отношении которого вынесены санкции, должен быть немедленно об этом проинформирован.

10.2. Команда и спортсмены, заявившие о своем участии на соревнованиях в сроки, определенные Положением о соревнованиях, и не прибывшие на эти соревнования, вносят в оргкомитет соревнований штраф в размере организационного сбора и не допускаются на очередные соревнования по этой дисциплине до погашения штрафа.

10.3. За нарушение правил спортсмену выносится устное замечание. Спортсмен обязан незамедлительно устранить причину, повлекшую вынесение данной санкции. В случае повторного замечания оно приравнивается к предупреждению и заносится в протокол.

10.4. Замечание выносится спортсмену в следующих случаях:
• установка платформы и другого оборудования с нарушением решения судейской коллегии;
• создание помех другим спортсменам при перемещении в своем секторе;
• вмешательство в работу судьи, грубость и пререкания с судьёй;
• намеренное сбивание рыбы с крючка и её грубое срывание, вызывающее травмирование.

10.5. Предупреждение выносится спортсмену за следующие нарушения правил:
• нарушение установленного порядка расположения в секторах;
• нарушения порядка подготовки оборудования;
• использование садков, не соответствующих требованиям Правил;
• нарушения порядка подготовки прикормки для лова;
• предъявление на контроль прикормки и насадки свыше допустимого количества;
• предъявление на контроль прикормки и насадки не в мерной таре;
• нарушение правил прикармливания;
• практическая помощь посторонних лиц, включая тренера команды;
• вход в воду без разрешения судьи;
• выход из сектора без разрешения судьи;
• выбрасывание в водоём остатков прикормки, выливание воды, использованной в технических целях;
• вход в сектор до сигнала, разрешающего размещение по секторам;
• принятия от сторонних лиц продуктов, воды, прикормки и т.д. без посредничества судьи;
• внесение в улов рыбы, пойманной после сигнала «Финиш», и рыбы, при поимке которой была задета снасть спортсмена из соседнего сектора. В этом случае судьи изымают из улова одну самую крупную рыбу и проводят взвешивание без неё;
• внесение в улов рыб, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Украины;
• нарушение правил взвешивания улова;
• употребление алкоголя во время проведения тура соревнований (в месте проведения соревнования: место сбора, регистрации, жеребьевки, взвешивания уловов, построения участников, в секторах и в непосредственной близости от секторов и зон соревнований)
• повторное нарушение пункта Правил, повлекшее санкцию «Замечание».

10.6. Предупреждение выносится команде за следующие нарушения Правил:
• нарушения в оформлении заявки;
• в случае подтасовки итогов соревнований одним из спортсменов команды;

10.7.Санкция снятия с соревнования выносится спортсмену за следующие нарушения:
• подтасовка итогов соревнований;
• отсутствие врачебной отметки о допуске к соревнованиям;
• отсутствие у спортсмена страхового полиса;
• использование снастей, оборудования, насадки, прикормки, не предусмотренных данными Правилами;
• сокрытие прикормки и насадки от контролирующих судей;
• лепка прикормочных шаров до прохождения контроля прикормки;
• отсутствие садка;
• помощь сторонних лиц (в т.ч. тренера) в вываживании и извлечении рыбы из воды;
• намеренное багрение рыбы;
• повторное нарушение правил после предупреждения;
• нахождение на соревнованиях в нетрезвом состоянии, и совершение других действий, оскорбляющих общественную нравственность.

10.8.Команда может быть снята с соревнований в следующих случаях:
• снятие с соревнований двух и более спортсменов команды;
• за нахождение спортсменов команды в нетрезвом состоянии, оскорбляющем общественную нравственность и унижающем человеческое достоинство;
• тренировка команды в зоне проведения соревнований во время запрета на тренировку.

10.9. За неявку на церемонию открытия и закрытия соревнований без уважительной причины и оповещения об этом судейской коллегии к спортсмену применяется штрафная санкция. А именно плюс 1 балл за церемонию открытия и 1 балл церемонию закрытия в общем протоколе. (пример: спортсмен пропустил церемонию открытия и набравший в общем протоколе 10 балов, получает 11. Спортсмен пропустил церемонию открытия и церемонию закрытия набравший в общем протоколе 10 балов, получает 12. В соответствие с этим происходит пересчет мест).


10.10. Предложение о дисквалификации (т.е. недопущении к очередным соревнованиям) спортсмена выносится Главным судьей соревнований на Президиум судейской коллегии.

10.11. Предупреждение, вынесенное спортсмену, действительно в течение текущего сезона. При новом нарушении правил оно рассматривается как повторное, и судейская коллегия выносит решение, руководствуясь перечнем санкций. Предупреждение, полученное командой, действительно до конца сезона.

10.12. Рассмотрение нарушений Правил соревнований и решение о санкциях оформляется протоколом. Вынесенная спортсмену санкция заносится в его квалификационную книжку, протокол соревнования и выписку из него.

10.13. Спортсмен, замеченный в подтасовке итогов соревнования, снимается с соревнований с вынесением на рассмотрение Президиума судейской коллегии вопроса о последующей дисквалификации на календарный год с момента вынесения дисквалификации. Спортсмены, дважды замеченные в подтасовке результатов, могут быть дисквалифицированы с бессрочным лишением права их участия на каких-либо соревнованиях.
Команде, за которую выступал нарушитель, в обоих случаях присваивается последнее место.

11. Классификация

2.1.11.1. Классификация в командном зачете.
Первый тур.
а) По сумме мест, занятых спортсменами одной Команды в своих зонах. При равенстве веса уловов в одной зоне спортсменам, имеющим одинаковый вес, засчитывается место, равное среднему арифметическому суммы мест, которые они должны были поделить.
Пример 1: два рыболова, претендующие на 5-е место получают (5+6): 2= 5.5 место каждый.
Пример 2: три рыболова, претендующие на 8-е место, получают (8+9+10)/3= 9 место каждый.
б) Команда, получившая наименьшую сумму мест, считается первой и так далее по порядку.
в) Спортсмен, оставшийся без улова, получает место, равное среднему арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся такие же рыболовы (без улова) его зоны.
Пример 1: 24 спортсмена в зоне, 12 заняли первые 12 мест по своим уловам, 12 остальных остались без улова и получают (13+24)/2=18.5 место каждый.
Пример 2: 20 спортсменов в зоне, их них 18 заняли места с 1-го по 18-е, а двое остались без улова и получают (19+20)/2=19.5 место каждый.
г) Если в зоне один спортсмен остался без улова или отсутствует, то он получает последнее место в данной зоне либо последнее плюс штрафные баллы в соответствии с Положением о соревнованиях.

Второй тур.
Классификация идентична первому туру.

Третий тур.
Классификация идентична первому туру.


11.2. Подведение результатов соревнований.
а) Подсчитывается сумма мест, занятых за три тура спортсменами основного состава Команды. Команда, набравшая наименьшую сумму мест, считается первой, и так далее по порядку.
б) В случае равенства сумм мест у двух или нескольких Команд более высокое место занимает Команда, имеющая наибольший суммарный вес уловов, показанных спортсменами основного состава этой Команды за три тура.
в) В случае равенства суммарного веса уловов преимущество получает Команда, имеющая наибольший максимальный вес улова, показанный спортсменами основного состава этой Команды в любом из туров данного соревнования.

11.3.Классификация в личном зачете.
а) Суммируются места спортсмена за три тура; спортсмен, набравший наименьшую сумму мест, объявляется победителем в личном зачете и так далее по порядку.
б) В случае равенства суммы мест у двух и более спортсменов, более высокое место занимает спортсмен, имеющий больший суммарный вес личного улова за три тура.
в) В случае равенства суммарного веса улова за три тура, более высокое место занимает спортсмен, имеющий наибольший улов в любом из туров.
г) В случае равенства и по этому показателю, суммируются номера их секторов за два тура. Преимущество получает спортсмен с наибольшей суммой.
д) Спортсмены, участвовавшие лишь в одном туре, занимают места в конце турнирной таблицы личного зачета согласно порядку занятых ими мест.

11.4. Распределение мест и подведение итогов соревнований осуществляет Судейская коллегия соревнований.

12. Электронесущие сооружения

12.1. Категорически запрещается размещать рыболовов на расстоянии менее 25 метров от любых электронесущих сооружений (линии электропередач, трансформаторы, решетчатые мачты высоковольтных линий и т.д.).

13. Действия во время грозы

13.1. Гроза начинается до или во время подготовки к лову. Ни один участник не должен находиться в своем секторе, а также готовить свои снасти. Специальным сигналом подается команда покинуть свои места или приостановить подготовку. Если атмосферные условия позволяют продолжить тур в рамках распорядка дня, проведение тура может быть возобновлено, либо сокращено по продолжительности.
Если атмосферные условия не улучшаются или распорядок дня не позволяет продолжить проведение тура, в этих случаях результаты тура аннулируются.

13.2. Гроза начинается во время лова. В этом случае по решению Главного судьи производится немедленная остановка соревнований подачей специального сигнала. Спортсмены должны покинуть свои сектора и переместиться в укрытие. Если позволяют атмосферные условия, соревнования могут быть возобновлены; при этом сначала подается сигнал, позволяющий спортсменам занять места в своих секторах, после чего через 5 минут подается сигнал к продолжению лова. Продолжительность соревнований может быть сокращена, если распорядок дня не позволяет продлить его до полной запланированной продолжительности тура.

13.3. Результаты тура считаются действительными, если его продолжительность составила не менее 2 часов, иначе результаты тура аннулируются.

14. Спорные моменты

14.1 Все спорные моменты решаются Судейской бригадой. При не возможности установить истину Судейской бригадой, принять решение должен президиум ФРСУ.

14.2 В положение к соревнованиям могут быть уточнение к данным правилам, но не противоречия. Если в положение о проведение конкретного соревнования есть разногласия с данными правилами, то данные правила имеют решающее значение.
Занимайтесь рыбалкой регулярно!
Изменено: 04.04.2014 11:42 от chervyachock.
Спасибо сказали: SAGE, Alexey@

Re: Правила проведения соревнований 04.04.2014 13:38 #3459

 • SAGE
 • Вне сайта
 • Завсегдатай
 • Постов: 483
 • Репутация: 44
Очень полезный пункт в правилах
7.5. Категорически запрещается употребление алкоголя спортсменами во время проведения соревнований.

7.6. Курение на соревнованиях ограничено.

Запрещено курить в местах сбора участников, во время регистрации, жеребьевки и при построении. После сигнала «вход в зоны», спортсмены могут курить только в специально отведенных местах, при выходе спортсмена из сектора с разрешения судьи. Судьи обязаны следить за тем, чтобы другие участники соревнований, а также зрители, не курили в непосредственной близости от секторов спортсменов.
Если в торец толстого колена штекера вставить линзу и перевернуть вуду, можно увидеть Марсиан..)

Re: Правила проведения соревнований 04.04.2014 16:44 #3460

 • V.Dobrov
 • Вне сайта
 • Захожу иногда
 • Постов: 69
 • Репутация: 2
SAGE написал:
Очень полезный пункт в правилах
7.5. Категорически запрещается употребление алкоголя спортсменами во время проведения соревнований.

7.6. Курение на соревнованиях ограничено.

Запрещено курить в местах сбора участников, во время регистрации, жеребьевки и при построении. После сигнала «вход в зоны», спортсмены могут курить только в специально отведенных местах, при выходе спортсмена из сектора с разрешения судьи. Судьи обязаны следить за тем, чтобы другие участники соревнований, а также зрители, не курили в непосредственной близости от секторов спортсменов.пункт 7.6 не могу согласится!! какая трактовка того что курение ЗАПРЕЩЕНО? и почему тогда на ЧМ курить можно а на ЧУ и других соревнованниях нельзя????
С ув.В.Добров

Re: Правила проведения соревнований 04.04.2014 18:45 #3461

 • Винни
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Постов: 171
 • Репутация: 7
V.Dobrov написал:
и почему тогда на ЧМ курить можно а на ЧУ и других соревнованниях нельзя????
курить - вредно для своего здоровья, ну то ладо. А вот для здоровья окружающих - это факт! А на ЧМ еще этого не осознали до конца
Спасибо сказали: Alexey@

Re: Правила проведения соревнований 04.04.2014 19:30 #3463

 • V.Dobrov
 • Вне сайта
 • Захожу иногда
 • Постов: 69
 • Репутация: 2
Винни написал:
V.Dobrov написал:
и почему тогда на ЧМ курить можно а на ЧУ и других соревнованниях нельзя????
курить - вредно для своего здоровья, ну то ладо. А вот для здоровья окружающих - это факт! А на ЧМ еще этого не осознали до концаЯ то понимаю что вредно! но не пойму одно. сектора по 10 метров(а то и больше) если человек будет курить в секторе, то сопернику мешать не будет! ИМХО. я одного не пойму к чему такие изм.?
С ув.В.Добров

Re: Правила проведения соревнований 04.04.2014 19:46 #3464

 • Alexey@
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Постов: 265
 • Репутация: 25
V.Dobrov написал:
Я то понимаю что вредно! но не пойму одно. сектора по 10 метров(а то и больше) если человек будет курить в секторе, то сопернику мешать не будет! ИМХО. я одного не пойму к чему такие изм.?

Я тоже всегда считал, что курящий человек не способен доставлять дискомфорт окружающим людям, находящимся на расстоянии 10 - 20 метров, да еще и на свежем воздухе. А потом, я сам бросил курить. И мнение свое изменил целиком и полностью.
Сегодня, табачный дым мешает мне не менее, чем конечный продукт жизнедеятельности человека, оставленный по близости, в кустах (не в обиду курильщикам сказано). То есть, перетерпеть можно ,но это крайне не приятно.

Правила проведения соревнований 10.12.2014 20:10 #4386

 • Hunterzp
 • Вне сайта
 • Захожу иногда
 • Feeder
 • Постов: 77
 • Репутация: 6
Основные моменты и изменения в международных правилах 2015:

1. Шок-лидер теперь необязателен (по желанию).
2. Оснастка только Ин- лайн.
3. Минимальная длина поводка - 50 см.
4. Максимальный размер крючка № 10.
5. Маркер и Счётчик лески- запрещёны.
6. Ловля с грузиком запрещена. Только с кормушкой.
7. Закорм производить строго без поводка.
8. Минимальное расстояние ловли ограничено - 15 метров от берега (ближе ловить запрещено).
9. Пока выловленная рыба не помещена в садок, запрещено производить заброс запасным (другим) удилищем.
10. При проверке прикормки, можно в общем объёме показать: запечатанные пакеты с глиной(сухой).
11. Разрешено насадку окунать в пузырьки, банки с дипами.
12. Бойлы, пелетс в прикормке и на крючке- запрещены.
13. После проверки прикормки, доувлажнять её можно только после сигнала" Старт" и только из пульверизатора.
14. Минимальный линейный размер сектора 12 метров (было 15), максимальный - 20 (было 30).

В следующем сезоне начинаем ловить по новым правилам, с учётом международных нововведений.
FEEDER!!!
Спасибо сказали: chervyachock, nikolaevi4

Re: Правила проведения соревнований 11.12.2014 21:29 #4389

 • chervyachock
 • Вне сайта
 • Модератор
 • Постов: 875
 • Репутация: 50
Правила проведення змагань з ловлі риби фідером

Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для спортивної ловлі риби фідером. Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання зі спортивної ловлі риби фідером (далі Змагання) пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня в даному виді ловлі, пропаганди і популяризації риболовного спорту.

1.2. Спортивна ловля риби фідером – це ловля риби виключно за допомогою фідерного вудилища обладнаного котушкою, на снасть з годівницею або грузилом з одним повідцем та одним одинарним гачком. Фідерне вудилище - це вудилище оснащене пропускними кільцями, верхня частина якого конструктивно оснащена спеціальними гнучкими змінними вершинками (квівертипами), що мають різну жорсткість та є для спортсмена реєстратором покльовки риби. Загальна довжина фідерного вудилища (з квівертипом) повинна складати не більше 4,57м (15ft). Квівертип повинен обов`язково мати пропускні кільця та добре видиме забарвлення на одному чи декількох відрізках між ними. Допускається використання фідерних вудилищ з вклеєним в верхню секцію квівертипом, що складає з ним одну пряму лінію. В цьому випадку на верхній секції вудилища повинна бути позначка, що вказує на жорсткість вклеєного в неї квівертипа.

1.3.
В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисті, особисто-командні та командні «тандем». Порядок проведення змагання зазначається в Положенні про змагання.

1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості, зустрічі) поділяються за такими рівнями:

- міжнародні;

- всеукраїнські (Чемпіонат та Кубок України);

- обласні (Чемпіонати та Кубки областей);

- міські, районні;

- клубні.

Всі вони, в свою чергу, поділяються на офіційні та неофіційні.

1.5. Офіційні змагання зі спортивної ловлі риби фідером проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Змагання незатверджені в календарному плані на поточний рік не є офіційними.

1.6.
Всеукраїнські змагання проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії «чоловіки». В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

1.7. Всеукраїнські змагання проводяться щорічно і є рейтинговими змаганнями як для команд (командний залік) так і для спортсменів (особистий залік).

1.8. Змагання проводяться в один або декілька етапів, кожен з яких складається з одного або декількох турів. Кожен з етапів є окремим закінченим змаганням і регламентується окремим положенням в якому обов`язково вказується загальна кількість етапів та яким етапом за номером є даний. Окремо взятий тур будь-якого змагання не може бути етапом змагання. При проведенні змагання в декілька етапів, всі етапи проводяться в однакову кількість турів.

2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

2.1. Організація, що проводить змагання, зобов’язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам не піздніше встановлених даними Правилам строків (п. 2.3). Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни.

2.2. Положення повинне містити такі розділи:

- мета та завдання;

- керівництво змаганнями, організатори та їх контактні телефони, факс, e-mail;

- термін та місце проведення змагань;

- наявність обов`язкового тренування;

- характеристики водойми;

можливі доповнення щодо наступних пунктів Правил: 1.3; 1.6; 2.6; 5.1; 5.2; 6.5; 7.2.1; 7.3.1; 7.3.7; 7.3.9; 7.3.11; 7.3.12; 7.8; 7.10; 8.7; 8.17; 8.20; 8.23; 8.28; 8.42; 8.50;

- фінансові умови участі в змаганнях;

- інші організаційні питання (карта проїзду, інформація щодо розташування навколо інфраструктури та інше).

2.3. Положення повинно бути надіслане учасникам змагань в терміни:

- всеукраїнські та міжнародні змагання — не пізніше ніж за 2 місяці до початку;

- обласні, міські, районні та клубні змагання — не пізніше, ніж за 1 місяці до початку;

2.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться і затверджуються організаторами змагань не пізніше ніж за 10 діб, пpо що сповіщають учасникам змагань.

2.5. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:

- пpізвище та ім’я (повністю);

- pік наpодження;

- споpтивний pозpяд (при наявності);

- статус в команді (тренер, капітан, спортсмен, координатор, запасний);

- віза лікаpя пpо допуск до змагань.

2.6. Заявка підписується керівником організації (федерації, клубу) та відсилається організаторам поштовим листом, факсом або, як копія, на e-mail адресу, вказану в Положенні про змагання. Заявка на офіційні змагання повинна бути обов`язково завірена мокрою печаткою організації, яку представляє команда (спортсмен).

2.7. Організатори змагань, розглянувши заявку, підтверджують/відхиляють участь заявленої команди (спортсмена) у змаганнях, про що повинні сповістити представників команди (спортсмена) не пізніше 15 днів до початку змагання.

2.8. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку (в оригіналі) зі складом команди.

2.9. Організація, що проводить змагання:

- вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії (ваги та тара для зважування риби та інш.);

- призначає технічну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;

- здійснює розмітку зон та секторів;

- забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;

- забезпечує спортсменів стартовими номерами;

- після закінчення змагань видає кожній команді або висилає поштою таблицю технічних результатів змагань.

3. ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ

3.1 Технічна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. В склад комісії повинні входити кваліфіковані судді та спеціалісти відповідної дисципліни (тренери команд, спортсмени та інш.). Функції технічної комісії можуть бути доручені Суддівській колегії змагань.

3.2 До початку змагань Технічна комісія повинна:

- обстежити водойму – можливе місце проведення змагань на відповідність його Правилам змагань та запланованій кількості учасників;

- визначити основні параметри водойми на ділянці змагань (ширина, глибина, наявність течії, х-ка дна, наявність рослинності та можливі особливості), види та можливі розміри риби, прийняти необхідні міри, щодо усунення природних та неприродних перешкод на місці змагань.

3.3. Свої висновки Технічна комісія оформляє у вигляді звіту для організатора змагань.

4. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

4.1. Суддівська колегія призначається та затверджується, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія і судді в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.

4.2. До складу Суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.

4.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.

4.4. Представники суддівської колегії повинні візуально розрізнятися серед інших учасників змагання. Мати добре зрозумілі позначки (написи), щодо їх статусу на змаганнях, на верхній одежі, головних уборах, бейджах і т.п.

4.5. Обов’язки членів суддівської колегії:

4.5.1. Усі судді повинні чітко знати та розуміти Правила та Положення про змагання.

4.5.2. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов’язки серед судів, призначає (за необхідністю) технічну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.

4.5.3. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з капітанами команд.

4.5.4. Головний суддя зобов’язаний:

- перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів;

- припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;

- розглянути допущені учасниками порушення Правил змагань і протести, що надходять, і разом із головною суддівською колегією прийняти рішення;

- після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання.

4.5.5. Головний суддя має право:

- перенести початок змагань при необхідності;

- відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови;

- проводити переміщення суддів у ході змагань;

- усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов’язків;

- відмінити рішення судді, якщо воно помилкове;

- виконувати функції любого з членів суддівської колегії за необхідністю.

4.5.6. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідного до повноважень головного судді.

4.5.7. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації. Після закінчення змагань підводить підсумки з суддями.

4.5.8. Суддя в зоні контролює дотримання Правил і Положення про змагання, перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, перевіряє кількість, вид, склад прикормок та насадок відповідно до Правил та Положення про змагання, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань та секторах спортсменів. Має право дозволяти спортсменам виходити з секторів за їх бажанням та передавати їм дозволені речі. Після закінчення туру суддя в зоні повідомляє головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.

4.5.9. Суддя в зоні бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони та пред’являє протокол з результатами зважування спортсменам на підпис.

4.5.10. Представники Суддівської колегії повинні бути присутніми на обов`язкових тренуваннях.

4.6. Інформація про участь судді у офіційних змаганнях заноситься у особисту книжку судді.

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

5.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.

5.2. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу та відповідно до діючих квот. Повний склад команди на всеукраїнських змаганнях - 4 спортсмени. За необхідністю, команда має право до участі у змаганнях додатково заявити: тренера команди (не більше одного), запасного спортсмена (не більше одного), координаторів (не більше двох). Склади команд, кількість та наявність додатково заявлених членів команд на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.

5.3. Кожен спортсмен та член команди зобов’язаний знати і додержуватися Правил та Положення про змагання; під час змагання стримано та з повагою відноситися до учасників змагань, не шуміти і не заважати іншим учасникам, не перешкоджати процесу зважування, своєчасно з’явитися на старт і фініш, не допускати віпадків появи в нетверезому стані на усіх заходах , передбачених регламентом змагань.

5.4. Спортсмени та члени команди не можуть втручатися в роботу Суддівської колегії. Всі необхідні довідки тренер (капітан) команди одержує від головного судді, а інші члени команди – від тренера (капітана) своєї команди відповідно.

5.5. Команди (спортсмени на особистих змаганнях) повинні обов`язково бути присутніми на загальному шикуванні, на відкритті та закритті змагання (нагородженні) або завчасно повідомити організаторам про свою відсутність на цих заходах з зазначенням причини.

5.6. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного спортсмена, координатора або тренера команди за заявою тренера команди. Знятий зі змагання спортсмен або інший член команди запасним спортсменом не заміняється.

5.7. Спортсмен на змаганні зобов’язаний мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію (за вимогою Суддівської колегії).

5.8. Тренер та координатори команди на змаганні зобов’язані мати документи, що їх засвідчують, а також додаткові відмітки (написи на формі, бейджі та т.п.), що засвідчували б їх членство в тій чи іншій команді та вказували їх статус на змаганнях.

5.9. Тренер, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.

5.10. Тренер зобов’язаний бути присутнім на засіданнях Суддівської колегії, де розглядаються питання, пов’язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів.

5.11. Тренер подає письмову заяву про зміни в команді не пізніше ніж за 1 годину до початку жеребкування кожного туру, а також протести (за всіх членів команди) з приводу проведення змагань і суддівства.

5.12. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в межах сектора спортсмена виключно своєї команди («тандему) з дозволу судді в зоні.

5.13. Координатори мають право збирати необхідну для своєї команди інформацію з зон ловлі, доповідати її тренеру команди та спортсменам не заходячі в межі секторів, при цьому не заважаючи іншим учасникам змагань. Можуть бути присутніми при зважуванні.

5.14. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання до спортсмена можуть бути застосовані відповідні санкції (п. 11).

5.15. Координатори і тренери команд, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Суддівської колегії попереджуються або відсторонюються від участі в змаганні.

5.16. При відсутності тренера його обов`язки виконує капітан команди.

6. РОЗМІТКА ЗОН ТА СЕКТОРІВ

6.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач та трансформаторних підстанцій.

6.2. Ділянка водойми, виділена для проведення змагань, повинна бути, за можливістю, прямою та мати однакові умови в відношенні глибини, рель`єфа дна, рослинності, підходів до місця лову та інш. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути, по можливості, однаковою на протязі всієї ділянки.

6.3. Зони та сектори, незалежно від кількості турів що проводяться, розмічаються за єдиним принципом. Всі тури багатотурового змагання повинні бути проведені на одній і тій самій ділянці водойми. Схема розбивки цієї ділянки на зони та сектори повинна бути ідентичною в усіх турах. Розмітка зон та секторів повинна бути закінчена до початку жеребкування.

6.4. Розрив між секторами всередині зони не допускається, за винятком випадків, коли місце має значну природну перешкоду , що заважає спортсмену вільно розташовуватися в секторі.

6.5. При проведенні всеукраїнських змаганнях, ділянка, обрана для їх проведення, ділиться на чотири зони. Зони, в свою чергу, діляться на сектори, залежно від кількості спортсменів за принципом - кількість секторів в зоні дорівнює кількості команд, що приймають участь у змаганні. При проведенні змагань особистого заліку або командного типу «тандем» ділянка для проведення змагань ділиться тільки на кількість секторів, рівну кількості спортсменів («тандемів»). На змаганнях інших рівнів кількість зон та секторів визначається за рішенням організаторів та вказується в Положенні про змагання.

6.6. Кількість секторів в зонах не повинна різнитися більш ніж на один сектор.

6.7. Зони та сектори розмежовуються від берега вглиб суші шнуром або прапорцями не менш, ніж на 5 метрів.

6.8. Зони позначаються латинськими літерами А,В,С і т.д., а сектори – цифрами 1,2,3, і т.д. нанесеними на прапорцях, табличках або безпосередньо на покритті сектора (бетонні плити та т.п.). Позначки та їх носії можуть бути довільної форми та розмірів але однотипні, добре видимі та зрозумілі спортсменам, суддям та глядачам.

6.9. Розбивка зон та секторів повинна здійснюватися або перевірятися за участю членів Технічної комісії.

6.10. При проведенні змагань, довжина сектора вздовж берега встановлюється не менше 10 метрів, а для командних змагань «тандем» - не менше 15 метрів.

6.11. За необхідністю допускаються розриви між зонами. Максимальний розрив між зонами визначається з урахуванням фактора часу, тобто щоб спортсмен зміг дістатися пішки від місця жеребкування до свого сектора від моменту закінчення жеребкування до сигналу «вхід в сектор» за час, відведений на це Положенням про змагання.

6.12. Дозволяється розташовувати зони для проведення змагань на протилежних берегах водойми. При ширині водойми більше 200 метрів дозволяється розташовувати зони на протилежних берегах одна проти іншої.

6.13. Розмічення зон та секторів в цих зонах на березі водойми проводиться з ліва на право.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

7.1. Змагання зі спортивної ловлі фідером складаються з тренувань та турів. Всеукраїнські змагання складаються з:

- тренування - перший день змагань;

- 1-й тур – другий день змагань;

- 2-й тур – третій день змагань.

7.2. Тренування.

7.2.1. Тренування на всеукраїнських змаганнях є обов`язковим (обов`язкова присутність всіх зареєстрованих спортсменів та команд). Кількість необхідного часу для безпосередньо ловлі риби (не менше 3-ох годин) та година початку проведення тренування визначається Положенням про змагання. Необхідність проведення та потрібний час для тренування на змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.

7.2.2. Тренування проводиться в зонах та секторах розмічених для проведення турів цих змагань.

7.2.3. Тренування складається з жеребкування, підготовки та ловлі. Кількість часу необхідного для підготовки (час між кінцем жеребкування та сигналом «старт») на тренуванні визначається членами Суддівської колегії присутніми на тренуванні безпосередньо після закінчення жеребкування.

7.2.4. Результати тренування в основний протокол змагань не вносяться.

7.3. Тури.

7.3.1. Кількість днів проведення всеукраїнських змагань -3. Кількість турів на всеукраїнських змаганнях – 2. Кількість турів на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.

7.3.2. Кожен тур змагань зі спортивної ловлі фідером складається з таких частин, що виконується в наступній послідовності:

а) жеребкування;

б) підготовка;

в) ловля;

г) зважування;

д) підведення результатів;

е) нагородження (після закінчення змагання);

7.3.3. Зони та сектори розподіляються серед спортсменів шляхом жеребкування. Порядок черги , за яким відбувається жеребкування, встановлюється рішенням Суддівської колегії безпосередньо перед його початком. При проведенні командно-особистих змагань, в кожній зоні повинно бути по одному спортсмену з кожної команди.

7.3.4. На протязі кожного з турів особисто-командного змагання жодна з команд не має права двічі отримати крайній сектор зони. Під час жеребкування секторів спортсмени команд, що отримали крайні сектори в одній із зон, тягнуть жереб сектора наступних зон в першу чергу за тієї умови, щоб не допустити попадання спортсменів однієї команди в крайні сектори в декількох зонах одночасно.

7.3.5. Жоден спортсмен не має права більше одного разу за етап змагання опинитися в крайньому секторі зони. Спортсмени, що виступали в крайніх секторах в попередньому турі етапу, тягнуть жереб в поточному туріх, в першу чергу за тієї умови, щоб не допустити повторного попадання за етап змагання в крайній сектор зони.

7.3.6. Жеребкування спортсменів по зонах на змаганнях особисто-командного заліку проводиться виключно перед початком першого туру змагань. Жеребкування спортсменів по секторах проводиться перед початком кожного туру змагань окремо по кожній зоні. При проведенні змагань в особистому заліку чи командному «тандем» жеребкування проводиться по загальній кількості секторів. В жеребкуванні можуть приймати участь спортсмени команди та тренер. Година початку проведення жеребкування зазначається у Положенні про змагання (регламент) і є годиною початку туру.

7.3.7. Кількість часу до сигналу «вхід в сектор» зазначається у Положенні про змагання з урахуванням п. 6.11.

7.3.8. Сигнал «вхід в сектор» є сигналом початку підготовки.

7.3.9. Час, відведений на підготовку, на всеукраїнських змаганнях складає 120 хвилин. Суддівська колегія має право скоротити час підготовки до 60 хвилин (беручі до уваги погодні умови та інші фактори) або згодою більшості спортсменів (шляхом голосування тренерів команд після закінчення жеребкування). Час підготовки на інших змаганнях зазначається у Положенні про змагання.

7.3.10. Сигнал «старт» є сигналом для початку безпосередньо вилову риби спортсменами.

7.3.11. Окремий час на попередній закорм на всеукраїнських змаганнях не виділяється. Дозволеним початком закорму вважається сигнал «старт». Час на попередній закорм перед початком ловлі може бути виділений на інших змаганнях, про що зазначається у Положенні про змагання.

7.3.12. Кількість часу для ловлі риби на всеукраїнських змаганнях – 5 годин. Ловля риби починається сигналом «старт» та завершується сигналом «фініш». На інших змаганнях, час для ловлі риби може бути зменшений або збільшений, про що зазначається у Положенні про змагання.

7.3.13. Сигнал «фініш» є сигналом, що припиняє ловлю риби спортсменами. Після цього сигналу спортсменам забороняється виходити з секторів. Також забороняється заходити в сектори спортсменів іншим людям, поки улов спортсмена не буде зважено..

7.3.14.
Після сигналу «фініш» улов спортсменів («тандемів») зважується. Спортсмен, після зважування його улову, повинен обов`язково розписатися у протоколі зважування зони, що знаходиться у судді зони, за свій результат. Після зважування улов знову повертається у саж спортсмена. Всі зауваження та заперечення на рахунок процесу зважування та його результатів приймаються від тренерів та спортсменів тільки до моменту, коли спортсмен розписався за свій результат в протоколі зважування зони.

7.3.15. Про закінчення зважування уловів спортсменів сповіщає сигнал «зважування закінчено», що дозволяє спортсменам відпустити улов. Цей сигнал автоматично розпочинає процес підведення результатів змагань Суддівською колегією та підготовку до процедури нагородження.

7.3.16.
Після закінчення підведення результатів лунає сигнал «нагородження».

7.4. Всі сигнали під час проведення змагань подаються головним суддею змагань добре видимим (світловим), чутним (звуковим) способом, дублюються голосом суддями зони в усіх зонах.

7.5. Змагання може бути припинене або відмінене рішенням головного судді у випадку несприятливих погодних умов, або за наявністю інших непередбачених обставин, що можуть загрожувати життю учасників змагання.

7.6. У випадку початку грози змагання негайно припиняються, подачею спеціального сигналу «перервати ловлю». Після сигналу спортсмен повинен вимотати оснастку, вийти з сектора залишивши все риболовне спорядження та улов в межах свого сектору. При цьому спортсмен повинен самостійно забезпечити збереження всього, що залишилось в його секторі. Відповідальність за збереження повністю накладається на спортсмена.

7.7. Якщо умови дозволяють продовжувати змагання після перерви в межах розпорядку дня, змагання можуть бути продовжені.

7.8. При проведенні всеукраїнських змагань, перерва не може продовжуватися більше половини строку, відведеного безпосередньо на ловлю риби (більше 2,5 годин). Час такої перерви не додається до часу вилову риби. На інших змаганнях час продовження можливої перерви визначається організаторами змагань.

7.9. Після закінчення перерви, спочатку подається сигнал, що дозволяє спортсменам зайняти свої місця, після чого, через 5 хвилин, подається сигнал «поновити ловлю» на продовження ловлі.

7.10. Якщо атмосферні умови не поліпшуються, або розпорядок не дозволяє продовжувати змагання, то на всеукраїнських змаганнях тур може вважатися дійсним, якщо його довготривалість склала не менше половини часу, відведеного безпосередньо на ловлю риби (не менше 2,5 годин). На інших змаганнях дійсним/недійсним тур може вважатися при інших умовах, про що зазначають організатори змагання.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

8.1. В особистих та особисто-командних змаганнях в кожному секторі знаходиться один спортсмен, та лов риби спортсменом відбувається за допомогою тільки однієї снасті (одного вудлища), включаючи вудлище оснащене для дослідження точок ловлі або закорму, оснасткою з одним поводком та одним одинарним гачком. Після сигналу «старт» заборонене одночасне знаходження в воді оснасток двох або більше вудлищ, незалежно від їх типу та оснащення (поводок з гачком, грузик, годівниця).

8.2. В командних змаганнях типу «тандем» в кожному секторі знаходиться два спортсмена та ловля риби відбувається за допомогою двох снастей. Після сигналу «старт» заборонене одночасне знаходження в воді більш ніж двох вудлищ, незалежно від їх типу та оснащення (поводок з гачком, грузик, годівниця).

8.3. Дозволяється використовувати любі різновиди монтажу оснастки за умови, що оснастка, яка застосовується під час лову (всі її елементи в зборі, включаючи годівницю без прикормки) повинна мати негативну плавучість. Забороняється використання на будь-яких частинах оснастки додаткових елементів з позитивною плавучістю (корок, пінопласт та інші подібні матеріали штучного або природного походження).

8.4. Безпосередньо під час ловлі риби, вудлище може знаходитися в руках спортсмена або на підставці будь-якої конструкції та різновиду.

8.5. Спортсмену дозволяється використовувати прикормку та насадку тільки природного походження. Насадка та прикормка можуть бути пофарбовані та змочені нетоксичними ароматичними речовинами.

8.6. Забороняються приманки та прикорми, що містять в не переробленому вигляді живу або мертву рибу, живих та мертвих мурах, мурашині яйця та ікру риб. Забороняється застосування наркотичних та дурманячих рибу речовин. Забороняється насаджувати на гачок та поводок оснастки разом (або замість) з насадкою газонаповнених пластмас різних форм та видів (пінопласти та т.п.), корок та серцевин різного виду рослин.

8.7. На всеукраїнських змаганнях кількість дозволеної прикормки на один тур змагання на одного спортсмена складає: 12л зволоженої суміші + 1,5л тваринної складової (де мотиля не більше 0,5л). Кількість прикормки на командних змаганнях «тандем» відповідно: 24л + 3кг (де мотиля не більше 1кг) на «тандем». Кількість та співвідношення дозволеної прикормки на інших змаганнях може бути змінено, про що зазначається у Положенні про змагання.

8.8. Тваринна складова прикормки складається з живих організмів в живому чи неживому (термічно або хімічно обробленому) стані або та, що містить чітко розрізнені частини живих організмів (наприклад мотиля, опариша, черв`яків та інш.).

8.9. Кількість насадок та сухих ароматизаторів обов`язково входить до кількості дозволеної прикормки. Рідкі ароматизатори та діпи для насадок використовуються на протязі туру змагання в необмеженій кількості.

8.10. Перевірка прикормки та насадки Суддівською колегією повинна бути розпочата не раніше ніж за пів години після сигналу «вхід в зону» та завершена не пізніше ніж за пів години до сигналу «старт». Прикормка та насадка повинні бути пред`явлені спортсменом для перевірки у мірній тарі. Мірна тара повинна мати чітко вказаний об`єм вмісту, нанесений промисловим шляхом. Ємність мірної тари повинна бути максимально наближена до дозволеного об`єму насадок та прикормки, що обмежується цими Правилами чи Положенням про змагання.

8.11. До перевірки прикормки Суддівською колегією, змішування тваринної складової прикормки з іншими видами дозволеної прикормки категорично забороняється. Після перевірки живі компоненти дозволяється змішувати з прикормкою. Використання сит та механічних засобів для змішування прикормки після перевірки прикормки заборонено.

8.12. Об’єм прикормки, в якій під час перевірки виявлено компоненти тваринної складової, враховується в загальному як тваринна складова прикормки.

8.13. В секторі, після перевірки, дозволяється зберігати тільки ту кількість прикормки та тваринної складової прикормки, яка дозволена цими Правилами або Положенням про змагання, та була перевірена суддями .

8.14. Додаткові замішування прикормки після перевірки та підчас ловлі забороняється.

8.15. Додаткове зволоження прикормки дозволене тільки за допомогою пульверизатора з застосуванням води, об`єм якої не обмежений. Всі інші способи додаткового зволоження після перевірки заборонені.

8.16. Закорм точок лову дозволений тільки за допомогою годівниці. Інші способи заборонені. Кількість точок лову в межах сектора не обмежена.

8.17. При проведенні всеукраїнських змагань насадка повинна знаходитися безпосередньо на гачку. Не дозволяється використовувати «волосяну» оснастку, силіконові кембрики або кільця для кріплення насадки (пеллета, пучків мотиля та подібні насадки). Не дозволяється використовувати «пружинки» на тілі гачка для утримання насадки, грузики (мормишки) та інше. На інших змаганнях використання дозволених оснасток та допоміжних предметів оснасток зазначається у Положенні про змагання.

8.18. Кількість додаткових вудлищ та оснасток на змаганнях не нормується.

8.19. Покльовка риби визначається спортсменом тільки по гнучкій вершинці фідерного вудлища. Допоміжні сигналізатори кльову заборонені.

8.20. Закидання оснастки (заведення оснастки) в місце ловлі виконується тільки вудлищем, виключно за допомогою м`язової сили спортсмена. Дальність забросу не обмежується. Як виключення, обмеженою може бути тільки ближня дистанція забросу (наприклад: не ближче 10м від берега, на якому знаходиться сектор спортсмена), про що обов`язково зазначається у Положенні про змагання.

8.21. Заборонено виконувати боковий заброс та інші види забросів, окрім забросу із-за голови (з-за спини). Заброси снастей (незалежно від їх типу), дослідження точок лову та закорм за межами свого сектора категорично заборонені.

8.22. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, ящики, стільці та т.п. Біля основної платформи (ящика, стільця) може бути встановлено допоміжне обладнання для виконання додаткових функцій.

8.23. На всеукраїнських змаганнях на момент сигналу «старт», дві опорні ніжки платформи (ящика, стільця) повинні розташовуватися зовні води, на березі. Під час туру перестановка платформи (ящика, стільця) дозволяється тільки в сторону берега. На командних змаганнях «тандем» платформи (ящики, стільці) спортсменів однієї команди в секторі повинні бути встановлені на відстані не менше 1 метра одна від одної. При проведенні інших змагань розташування платформи (ящика, стільця) в секторі та відстань між ними (але не менше 1 метра) зазначається у Положенні про змагання.

8.24. Після прибуття спортсмена до свого сектора, він повинен скласти своє спорядження в своєму секторі, після чого залишити його. Це ж стосується осіб, що допомагають спортсмену. Будь-яка підготовка спорядження в межах сектора спортсмена до сигналу «вхід в сектор» забороняється, окрім готування прикормки (поза межами сектора).

8.25. Спортсмену дозволено довільно розміщувати вудлище під час ловлі, але частини вудлища при цьому, не повинні виходити за межі сектора спортсмена.

8.26. В ході змагань спортсмен може розташовуватись в секторі для ловлі, як вважає за потрібне, але речі, що розташовуються в секторі або їх частини, не повинні виходити за межі сектора.

8.27. В своєму секторі спортсмен повинен пересуватися по можливості безшумно та своїми діями не заважати іншим учасникам змагань.

8.28. На всеукраїнських змаганнях проміри глибин та інші дослідження точок ловлі дозволено виконувати тільки за допомогою грузика або порожньої годівниці після сигналу «вхід в сектор» та до сигналу «фініш». Всі інші способи проміру глибини та дослідження точок ловлі заборонені. При проведенні інших змагань додаткові способи дослідження точок ловлі зазначаються в Положенні про змагання.

8.29. За вимогою судді, під час ловлі риби (в період між сигналами «старт» та «фініш»), спортсмен зобов`язаний пред`явити свою оснастку, прикорму, насадки та будь-яке інше спорядження, що на той момент знаходиться в секторі, для перевірки, навіть якщо для цього потрібно буде припинити ловлю на час перевірки.

8.30. Дозволяється вихід спортсмена за межі сектора для вирівнювання довжин жилок з дозволу члена Суддівської колегії тільки до сигналу «старт».

8.31. Спортсмену дозволяється заходити в воду на глибину не вищу його колін. Заходити на більшу глибину спортсмен може тільки з дозволу члена Суддівської колегії.

8.32. Після сигналу «вхід в сектор» і до сигналу «зважування закінчено» спортсмен має право вийти за межі свого сектора за причиною крайньої необхідності і тільки з дозволу члена Суддівської колегії. При цьому всі оснастки спортсмена на період його відсутності повинні знаходитися не в воді.

8.33. Без дозволу члена Суддівської колегії після сигналу «вхід в сектор» й до сигналу «зважування закінчено» спортсмени не мають права приймати від спортсменів та інших осіб будь-яку практичну допомогу у підготуванні місця змагань, снастей, насадки і прикормки, виведенні риби та надавати допомогу іншим спортсменам.

8.34. Підсакою в процесі виважування, на змаганнях особистого та особисто-командного заліку, може користуватися лише сам спортсмен.

8.35. В командних змаганнях «тандем» підготовку спорядження, прикормки, процес виважування (допомога підсакою) спортсмени однієї команди можуть виконувати разом.

8.36. Після сигналу «вхід в сектор» й до сигналу «зважування закінчено», додаткові оснастки (тільки до сигналу «старт»), насадки, прикормки та тваринна складова (тільки до перевірки прикормки), питна вода, їжа, ліки та т.п. можуть бути передані спортсмену в його сектор тільки через члена Суддівської колегії.

8.37. Під час змагань спортсмени зобов’язані зберігати рибу таким чином, щоб вона залишалася живою (по можливості) на момент зважування. Саж з рибою повинен бути максимально занурений у воду

8.38. Мінімальна дозволена довжина сажа - 3м. Використання сажа з металевою сіткою заборонено.

8.39. На командних змаганнях «тандем» риба може зберігається в сажі кожного спортсмена команди окремо, або в спільному сажі.

8.40. Виносити рибу за межі сектора до сигналу «зважування закінчено» заборонено.

8.41. За вимогою власників водойми або організаторів змагань спіймана спортсменами риба, зазначеного в Положенні про змагання виду або розміру, може бути зважена одразу після її вилову та відпущена. В такому випадку, після зважування риби членами Суддівської колегії, спортсмен повинен розписатися в протоколі зважування зони за вагу кожного виловленого екземпляра.

Продолжение читайте ниже
Занимайтесь рыбалкой регулярно!
Изменено: 11.12.2014 21:55 от chervyachock.
 • Страница:
 • 1
 • 2
Время создания страницы: 2.93 секунд